Mobiele menu

Funkey in Amstelveen

Vier sportverenigingen in Amstelveen (DVH, MHC Amstelveen, NFC en ARC) hebben samen met 17 scholen en het Sportbedrijf Amstelveen de krachten gebundeld om extra aandacht te geven aan het bewegen van kinderen in de leeftijd 4 t/m 8. De projectgroep heeft zorg gedragen voor een kwalitatief goede en brede motorische scholing van 3.365 kinderen van 4-8 in Amstelveen (= 70%). De interventie Funkey heeft de sportverenigingen samen met de scholen tijdens de gymlessen FUN in bewegen gebracht bij 4-8 jarigen. Via de lessen worden de kinderen geënthousiasmeerd om te bewegen en op een speelse manier te leren wat je met verschillende ballen kunt doen. 'Funkey in Amstelveen' heeft aan de doelstellingen voldaan. waardoor de continuïteit is gewaarborgd. Op de scholen en binnen de verenigingen blijven Funkey activiteiten plaatsvinden.

Producten

Titel: www.funkeyinamstelveen.nl
Link: http://www.funkeyinamstelveen.nl/

Verslagen


Eindverslag

'Funkey in Amstelveen' heeft 3.365 kinderen van 4 tot 8 jaar (= 70%) kennis laten maken met hockey, honkbal, rugby en voetbal. Vier sportverenigingen in Amstelveen (DVH, MHC, NFC en ARC, allen gevestigd op het Sportpark Sportlaan West), werkten hierbij samen met het Sportbedrijf Amstelveen.

Plezier (FUN) in goed leren bewegen is de sleutel (KEY). Dit is ontstaan vanuit het hockey en is gezamenlijk met de interventie eigenaar doorontwikkeld voor de lokale situatie in Amstelveen. Naast balvaardigheid ontwikkelen jonge kinderen hun motoriek en maken op een speelse en laagdrempelige wijze kennis met de vier sporten.

Er zijn op 17 Amstelveense basisscholen Funkey-lessen gegeven door opgeleide Funkey docenten, geholpen door lesgeefassistenten van de vereniging. De groepen 1 tot en met 4 kregen allemaal vier lessen; van elke sport één. Deze lessen vonden plaats tijdens de gymlessen op school. Daarna hebben er vele Funkey clinics, 21 Funkey Fiesta's en 2 scholentoernooien plaatsgevonden die de jonge kinderen enthousiast hebben gemaakt voor bewegen buiten schooltijd. Doordat zij in een vertrouwde situatie in aanraking zijn gekomen met de sporten, was de stap naar een sportvereniging minder groot. Hierdoor is structureel sporten geborgd; er zijn de afgelopen twee jaar 252 leden van 4-8 jaar bij de verenigingen bijgekomen dankzij Funkey.

Ook hebben er 4 Funkey Showcases plaatsgevonden, waarbij de groepsleerkrachten van de scholen zijn opgeleid om zelf ook Funkey lessen te geven.

'Funkey in Amstelveen' laat 3400 kinderen van 4 tot 8 jaar kennismaken met hockey, honkbal, rugby en voetbal. Vier sportverenigingen in Amstelveen, allen gevestigd op het Sportpark Sportlaan West, werken hierbij samen met het Sportbedrijf Amstelveen.

Plezier (FUN) in goed leren bewegen is de sleutel (KEY). Dit is ontstaan vanuit het hockey en is gezamenlijk met de interventie eigenaar doorontwikkeld voor de lokale situatie in Amstelveen. Naast balvaardigheid ontwikkelen jonge kinderen hun motoriek en maken op een speelse en laagdrempelige wijze kennis met de vier sporten.

Er worden op 17 Amstelveense basisscholen Funkey-lessen gegeven door opgeleide Funkey docenten, geholpen door lesgeefassistenten van de vereniging. De groepen 1 tot en met 4 krijgen allemaal vier lessen; van elke sport één. Deze lessen vinden plaats tijdens de gymlessen op school. Daarna volgen op het sportpark Funkey clinics, Funkey Fiesta's en scholentoernooien die de jonge kinderen enthousiast maken voor bewegen buiten schooltijd. Zij zullen de stap naar een sportvereniging eerder maken als zij er in een vertrouwde situatie mee in aanraking zijn gekomen. Hierdoor wordt structureel sporten geborgd.

Er zijn inmiddels op 9 basisscholen Funkey-lessen gegeven, er hebben 3 Funkey Fiesta's en 2 Funkey showcases plaatsgevonden en dit eerste Funkey-jaar is afgesloten met een geweldig scholentoernooi.

Het project, dat twee jaar duurt, is mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524003079
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W.E. Hubenet
Verantwoordelijke organisatie:
Honk- en softbalvereniging De Vliegende Hollanders