Mobiele menu

Further development and research of blended Grip Op Je Dip (Master Your Mood) for adolescents with depression symptoms in the GP/practice nurse setting

Projectomschrijving

Vraagstuk

In dit project is Blended Gripopjedip voor de POH-GGZ praktijk ontwikkeld en geëvalueerd. Dit is een online interventie van 5 modules voor jongeren (16-25 jaar) die met depressieklachten en eventuele co-morbide angstklachten de huisarts bezoeken.

Onderzoek

De online modulen worden individueel gevolgd en begeleid met face to face contacten met een POH-GGZ. Blended GOJD is een doorontwikkeling van de effectieve online groepscursus GOJD en gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Er namen 35 POH’s verspreid over Nederland en 120 jongeren deel aan de pilot.

Uitkomst

De resultaten zijn veelbelovend: bij de jongeren die starten met het aanbod nemen depressie- en angstklachten af en mastery neemt toe. De jongeren geven de interventie een ruim voldoende en de POH’s zijn positief tot zeer positief over de interventie die goed past in de praktijkvoering. De online modules ondersteunen de gesprekken met de POH en leidt bij sommige jongeren tot minder contacttijd en – momenten. Aanbevolen wordt meer verdieping aan te brengen in de modulen. Daarnaast wordt aanbevolen Blended GOJD via ICT platforms beschikbaar te stellen voor de POH-GGZ, maar ook voor andere settings zoals JGZ, Basis GGZ en studentenpsychologen.

Verslagen


Eindverslag

In dit project is Blended Gripopjedip voor de POH-GGZ praktijk ontwikkeld en geëvalueerd. Dit is een online interventie van 5 modules voor jongeren (16-25 jaar) die met depressieklachten en eventuele co-morbide angstklachten de huisarts bezoeken. De online modulen worden individueel gevolgd en begeleid met face to face contacten met een POH-GGZ. Blended GOJD is een doorontwikkeling van de effectieve online groepscursus GOJD en gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Er namen 35 POH’s verspreid over Nederland en 120 jongeren deel aan de pilot. De resultaten zijn veelbelovend: bij de jongeren die starten met het aanbod nemen depressie- en angstklachten af en mastery neemt toe. De jongeren geven de interventie een ruim voldoende en de POH’s zijn positief tot zeer positief over de interventie die goed past in de praktijkvoering. De online modules ondersteunen de gesprekken met de POH en leidt bij sommige jongeren tot minder contacttijd en – momenten. Aanbevolen wordt meer verdieping aan te brengen in de modulen. Daarnaast wordt aanbevolen Blended GOJD via ICT platforms beschikbaar te stellen voor de POH-GGZ, maar ook voor andere settings zoals JGZ, Basis GGZ en studentenpsychologen.

Dit project richt zich op doorontwikkeling van de online groepscursus Grip On Your Dip (GOJD) voor adolescenten met depressie symptomen, in een individuele GOJD zelfhulp interventie met ondersteuning (GOJD ZH +) van een praktijkondersteuner in een huisartspraktijk (POH-GGZ). Het project omvat naast ontwikkeling van de interventie, ook implementatie en onderzoek (voor- en nameting) bij 60 jongeren in ca. 25 huisartspraktijken. Dit project volgt aanbevelingen van een ZonMw VIMP-project, waaruit is gebleken dat de huidige online groepscursus van GOJD minder geschikt is voor toepassing in de huisartspraktijk. De doelgroep jongeren en de POH-GGZ hebben behoefte aan een online zelfhulpaanbod met begeleiding, dat op elk gewenst moment ingezet en gevolgd kan worden, en waarbij de POH-GGZ toegang heeft tot de backoffice om de voortgang te kunnen monitoren. GOJD ZH + voldoet aan deze wensen. De inhoud van het aanbod is gebaseerd op GOJD, dat effectief is gebleken. Het verschil met GOJD is dat GOJD ZH+ ook geschikt is voor lager opgeleiden door een gelaagde opbouw, weinig tekst en veel beeldmateriaal, en er zijn angstmethodieken toegevoegd vanwege de hoge comorbiditeit van depressie met angst. Het onderzoek richt zich op de effectiviteit en randvoorwaarden voor brede implementatie van GOJD ZH + in de huisartspraktijk. GOJD ZH+ is een product van de Stichting Gripopjedip, waarin drie GGZ-instellingen en het Trimbos-instituut samenwerken. Het Trimbos-instituut is het landelijk kennis-instuuut op het gebied van geestelijke gezondheid en verslaving. Stichting Gripopjedip zal na afronding van dit project en bij positief resultaat de verdere exploitatie en uitrol ter hand nemen.

Samenvatting van de aanvraag

Depression is a serious mental health problem whose first onset is usually in adolescence or early adulthood. Online treatment may offer a solution to the current undertreatment of depression in youth, which is attributable to factors both in the young people themselves and in the mental health care system (e.g. shortages of trained and qualified practitioners, high caseloads, waiting lists). Research has demonstrated that iCBT Internet interventions are effective for depression. However, there is a lack of evidence-based online interventions for young adults, and the available interventions inadequately reach the target group. Our project aims to fill this gap by further developing a robust existing online intervention for young adults and implementing it in general practice settings with mental health practice nurses, thus helping to lighten caseloads and to increase the reach of this target group. The proposed project contains a development component and an implementation research component. The former focuses on further developing the online group course Grip On Your Dip (GOJD), designed for young adults with depressive symptoms, into an individual self-help intervention with professional supervision (known as GOJD ZH+), which can be delivered by GPs and mental health practice nurses (GP/PN) in general practice settings. The existing GOJD has been shown effective in reducing depression and anxiety and strengthening mastery (sense of control) in young adults. The project follows recommendations from a ZonMw VIMP project that found GOJD less suitable for use in GP/PN settings. Young adults with depressive symptoms in such settings require individual online self-help with guidance, usable at any time of the day; their treatment providers need access to the back office. GOJD ZH+ will meet those requirements. The content of GOJD ZH+ will be based on the theoretically well-founded, empirically effective GOJD. However, GOJD ZH+ will also be suitable for people with lower levels of education (through its layered structure and visual materials). Methods will be added to address anxiety, in view of the common comorbidity of depression with anxiety (69% in our earlier RCT on GOJD). In terms of cost-effectiveness, it is crucial that the online modules not be offered additionally to the face-to-face sessions, but that they replace some of the sessions. Development of a guidance protocol and a training course for the professionals will be part of the project. During the development component, we will closely consult both with the target group and with mental health care providers, and we will incorporate the recommendations derived from a recent needs assessment among the target group. GOJD ZH+ will be operated by Stichting GOJD (the GOJD Foundation), a successful ongoing collaboration between three mental health care agencies and the Trimbos Institute (see www.gripopjedip.nl). Training and peer supervision sessions for mental health care providers will also be delivered by Stichting GOJD, in close collaboration with the Trimbos Institute. The second component of the project will focus on implementing GOJD ZH+ in GP/PN settings, accompanied by a pre-post comparison study and a process evaluation. The main purpose of the study will be to evaluate the efficacy of GOJD ZH+ and the preconditions for its broad implementation in GP/PN settings. We will therefore recruit 25 GP practices with mental health practice nurses, which will deliver the intervention to a total of 60 patients aged 16-25 with depression symptoms. The primary outcome in the efficacy study will be change in depression; secondary outcomes will be changes in anxiety, mastery and well-being. The results from GOJD ZH+ will be compared to those of the GOJD RCT. The study will include an evaluation of therapist time, but we decided not to perform a cost-effectiveness study because of (a) budget limitations, (b) the need for randomisation and additional questionnaires, which could hamper recruitment of the target group participants and GP practices, and (c) the project’s primary focuses on further GOJD development and process evaluation of the implementation.

Kenmerken

Projectnummer:
531001202
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2016
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.P. van der Zanden
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut