Mobiele menu

FUTURE

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Jongeren solliciteren, onder begeleiding, in de startweek op een functie bij een gastorganisatie. Deze gastorganisaties vallen binnen 4 programmalijnen: energietransitie voor inwoners met een smalle beurs; zorg, ICT en domotica; vrijetijdseconomie en het zijn van een taalmaatje. Daarnaast leren jongeren in het vormingsprogramma certificeerbare vaardigheden, zoals EHBO en/of blind typen. Elke 2 weken delen de jongeren tijdens een borrel hun ervaringen. Afsluitend krijgen ze een beroeps-, opleidings- en/of werkoriëntatietest.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

De jongeren krijgen certificaten voor de opgedane vaardigheden en het afsluiten van de MDT. Ze versterken hun eigen netwerk en maken kennis met verschillende beroepen. Het resultaat: waardevolle aanvullingen voor het cv en een grotere meerwaarde van de jongeren voor de arbeidsmarkt.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Jongeren zorgen met hun werk voor verduurzaming in de wijken en kernen, minder eenzaamheid en meer verbinding tussen generaties en culturen. De ontstane binding met de regio zorgt ervoor dat deze jongeren sneller werk in de regio gaan zoeken en dat ook sneller kunnen vinden. De samenwerkingspartners krijgen een frisse blik op de organisatie en ze kunnen jongeren binden aan het werk in de sector.

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Levert MDT de gastorganisaties en regio voldoende op om op langere termijn meer (tijd) te investeren in de MDT en hoe monitoren we dit?
  • Hoe halen we het beste uit onze jongeren?
  • Zijn gastorganisaties en maatschappelijke partners bereid om op een andere wijze te investeren?
  • Hoe kunnen we gastorganisaties toerusten om vrijwilligers weerbaarder te maken, zodat ze inzetbaar worden op de maatschappelijke doelstelling?

Doelgroep

Vroegtijdige schoolverlaters, jongeren met een uitkering en jongeren met een tussenjaar van 16 tot 27 jaar

Gemeente(n)

Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Venlo en Venray

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Zes samenwerkende gemeente in Noord Limburg en de provincie ontwikkelen samen met welzijnsorganisaties en inhoudelijke belanghebbende vier verschillende routes voor de maatschappelijke diensttijd. De organisaties worden ondersteund in het creëren van werkwijzen waarbij zij jongeren begeleiden in hun ontwikkeling door middel van een "natuurlijk begeleider", een werkwijze die ook ingang kan vinden bij het in dienst nemen van mensen met een beperking. Er zijn vier inhoudslijnen: - Helpen bij de energie transitie voor huishoudens met een laag inkomen; - Ontwikkelen van vrije tijdseconomie met verbinding tussen recreatie en natuurbeleving; - Huiswerkondersteuning voor kinderen van anderstaligen; - Ouderen leren omgaan met ICT vernieuwingen

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743003011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. Verhoeven
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Beesel