Mobiele menu

Futurelab''s advanced master for graduated biomedical researchers and physician-scientists with an entrepreneurial spirit

Het doel van het project was om de basis te leggen voor een leeromgeving en bijscholing voor afgestudeerde (bio-)medische en farmaceutische professionals waardoor de kwaliteit en effectiviteit van biomedisch/klinisch onderzoek voor nieuwe medische interventies wordt gestimuleerd. 

Het hoofddoel was het versterken en ontwikkelen van de competenties en samenwerking van deze onderzoekers uit de publieke en private sector.

Resultaten

Er zijn tijdens dit project moderne onderwijsinstrumenten ontwikkeld om bijscholing op afstand (online) mogelijk te maken, zodat de professionals de bijscholing kunnen combineren met een drukke fulltime baan en privéleven (tijd en plaats onafhankelijk).
In totaal werden 6 cursussen ontwikkeld:

  1. online cursus regelgeving klinisch onderzoek in Nederland
  2. online cursus Klinische Ontwikkeling
  3. on campus cursus Klinische Ontwikkeling
  4. on campus Klinische Ontwikkeling Uitgebreid
  5. online cursus Intellectueel Eigendom
  6. online cursus Markttoelating
     

Samenvatting bij start

De ontwikkeling van nieuwe medische interventies zoals vaccins en geneesmiddelen voor het voorkomen van ziekten en de behandeling van (toekomstige) patiënten is steeds gecompliceerder geworden als gevolg van:
- de complexiteit van ziekten waarvoor geen geschikte therapeutica beschikbaar zijn
- uitgebreide regelgeving
- de hoge kosten van biomedisch onderzoek en ontwikkeling
- de vele hindernissen die gepaard gaan met een succesvolle introductie van een nieuwe interventies in de kliniek.
Daarnaast vraagt de samenleving een laag risico, geringe belasting en hoge kwaliteit van de gegevens bij de ontwikkeling van nieuwe medische interventies voor proefpersonen en patiënten die deelnemen aan een klinisch onderzoek. Bovendien moeten deze nieuwe interventies tegen een redelijke prijs beschikbaar zijn.

Het afgelopen decennium is ons begrip van de genetica en biologie van ziekten enorm verbeterd. De verkregen inzichten bieden kansen voor de ontwikkeling van nieuwe en gerichte medische interventies. Deze observaties hebben geleid tot een idee voor een nieuw en inspirerend educatie- en trainings-(E&T)-programma voor ambitieuze afgestudeerde en ondernemende biomedische/arts-onderzoekers.

Om de mogelijkheden voor zo'n nieuw E&T-programma te verkennen, financierde het ministerie van VWS een haalbaarheidsproject en het opstellen van een business/haalbaarheidsplan. Vervolgens werden twee proefcursussen ontwikkeld op basis van een learning-by-doing benadering met specifieke praktijkcases in nauwe samenwerking met het Centre for Human Drug Research (CHDR), het Tech Transfer Office van de Universiteit Leiden en de Universiteit Leiden Medisch Centrum (Luris), het farmaceutisch bedrijf Roche en de Stichting Leiden Bio Science Park. Beide cursussen werden op hoog niveau gewaardeerd door de cursisten.

Doel

Het doel van dit project is om de basis te leggen voor een inspirerende leeromgeving en een parttime E&T-programma die de kwaliteit en effectiviteit van biomedisch onderzoek naar nieuwe medische interventies zal stimuleren. Het zal bijdragen tot versterking van de competenties en samenwerking van onderzoekers uit de publieke en private sector op het gebied van interventieonderzoek, ondernemerschap, projectmanagement, intellectueel eigendom, financiën, regelgeving en ethische aspecten in lijn met de eisen van het ministerie van VWS.
Ter ondersteuning zullen moderne hulpmiddelen en een digitaal leerplatvorm worden ontwikkeld voor tijd en plaatsonafhankelijk online onderwijs om de biomedische professionals in staat te stellen het volledige E&T programma of individuele stand-alone cursussen te combineren met een drukke fulltime baan en gezinsleven.

Producten

Titel: Milieuregels belemmeren kankeronderzoek en -therapie
Auteur: Marcel J.H. Kenter, J.C. (Hans) Clevers, Jan Cornelissen en René H. Medema
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Begin- en eindpagina:
Titel: Milieuregels belemmeren kankeronderzoek en -therapie
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Link: https://www.ntvg.nl/artikelen/milieuregels-belemmeren-kankeronderzoek-en-therapie
Titel: Integrating scientific considerations into R&D project valuation
Auteur: Saco J. de Visser, Adam F. Cohen and Marcel J. H. Kenter
Magazine: Nature Biotechnology
Begin- en eindpagina:
Titel: Controlled Human Infections As a Tool to Reduce Uncertainty in Clinical Vaccine Development
Auteur: Meta Roestenberg, Ingrid M C Kamerling, Saco J de Visser
Magazine: Frontiers in Medicine
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2018.00297/full
Titel: Is it time to reform oversight of clinical gene therapy in the EU?
Auteur: MJH Kenter
Magazine: British Journal of Clinical Pharmacology
Begin- en eindpagina:
Link: https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bcp.13795
Titel: Integrating scientific considerations into R&D project valuation
Auteur: Saco J. de Visser, Adam F. Cohen and Marcel J. H. Kenter
Magazine: Nature Biotechnology
Begin- en eindpagina:
Titel: Is it time to reform oversight of clinical gene therapy in the EU?
Auteur: M.J.H. Kenter
Magazine: British Journal of Clinical Pharmacology
Begin- en eindpagina:
Link: https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/bcp.13795
Titel: Controlled Human Infections As a Tool to Reduce Uncertainty in Clinical Vaccine Development
Auteur: Meta Roestenberg1, Ingrid M. C. Kamerling and Saco J. de Visser
Magazine: Frontiers in Medicine
Begin- en eindpagina:
Titel: QUESTIONS!
Auteur: M.J.H. Kenter et al.
Link: https://vimeo.com/198967583/e4dcd88ca0
Titel: Committee Finder tool
Link: https://www.pauljanssenfuturelab.eu/our-tools/
Titel: Een post-graduate educatie & training initiatief voor ondernemende (bio-)medische en farmaceutische professionals
Auteur: Marcel Kenter
Titel: Who is afraid of GMO-ATMP?
Auteur: Marcel Kenter
Titel: Futurelab - A new international advanced master education program for biomedical researchers (with an entrepreneurial spirit).
Auteur: Marcel Kenter
Titel: Clinical Research in the Netherlands – Legislation & Procedures
Link: https://www.pauljanssenfuturelab.eu/courses/

Kenmerken

Projectnummer:
836006501
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.J.H. Kenter PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum