Futureproof lijn 1

Projectomschrijving

De MDT-reis

Futureproof is een praktijkgericht trainingsprogramma waarbij jongeren hun persoonlijke en professionele kracht versterken en op een ondernemende manier een positieve bijdrage leveren aan duurzame, sociale vraagstukken. Het is een voortzetting van het landelijke MDT-project Futureproof dat in 2020 is gestart.

De deelnemers aan dit reguliere MDT-project kunnen kiezen uit drie varianten van het Futureproof programma: DIY (Do It Yourself), Online of Enactus. Bij het DIY- en Online-programma gaat een team van drie of vier jongeren na een inspiratiefase vol workshops en sprekers op het gebied van sociaal ondernemerschap aan de slag met een sociaal of duurzaam project. Dat kan een project bij een bestaande sociale onderneming zijn (innovatie track), of het uitwerken en in de praktijk testen van een eigen idee voor een sociaal of duurzaam project (startup track). Tijdens een afsluitend evenement pitchen de groepen hun projecten en de delen ze de lessen die ze hebben geleerd. Het Enactus-programma is voor hbo- en wo-studenten die lid zijn van Enactus. Samen met hun Enactus-team gaan zij naast hun studie aan de slag met een eigen impact project.

Tijdens al deze programma’s volgen jongeren verschillende interactieve workshops van experts en coaches waarin zij vaardigheden en methodes leren waar ze écht wat aan hebben, van mensen die jarenlange ervaring hebben met het inzetten van deze skills bij sociale ondernemingen als Dopper en Tony Chocolonely. Denk bijvoorbeeld aan pitchen, design thinking, business model canvas, creatief denken, persoonlijk leiderschap, crowdfunding, sociale impact, storytelling en meer. De jongeren krijgen gedurende het hele traject zowel individueel als in de groep begeleiding van een programmacoördinator. Dit zijn jonge mensen met een aantal jaren werkervaring in de wereld van sociaal ondernemerschap.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren die deelnemen aan Futureproof zijn door het programma goed op de hoogte van wat er speelt in de maatschappij en worden door de inhoud van het programma ook verder aan het denken gezet over de maatschappij. Ze ontwikkelen skills en talenten, krijgen een duidelijker beeld van loopbaanmogelijkheden en ontmoeten inspirerende mensen die ze anders niet tegen zouden komen. De jongeren zeggen na deelname dat ze in de toekomst graag willen werken bij een organisatie die op een zinvolle wijze bijdraagt aan de maatschappij.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of samenleving

Jongeren maken kennis met sociaal ondernemerschap en leren hoe ze bijdragen aan de samenleving en ondernemerschap kunnen combineren. Ze krijgen handvatten om een eigen idee in de praktijk te brengen, met een eigen sociale onderneming, bij een werkgever of in een vrijwilligersproject. Jongeren worden maatschappelijk bewuster en kunnen anderen inspireren om ook een maatschappelijk project op te zetten. Hiermee wordt aan een toekomst gewerkt waarin sociaal ondernemerschap het nieuwe normaal is. Voor deelnemende sociale ondernemingen zorgt de frisse blik van deelnemers voor nieuwe invalshoeken en andere, vaak relevantere, oplossingen.

Doelgroep

Jongeren van 16 t/m 27 jaar.

Regio

Landelijk.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Futureproof lijn 1 biedt praktijkgerichte trainingsprogramma's waarbij jongeren hun persoonlijke en professionele kracht versterken en op een ondernemende manier een positieve bijdrage leveren aan duurzame, sociale vraagstukken. Met Futureproof willen we impact ondernemerschap voor alle Nederlandse jongeren toegankelijk maken. We geven hen de kans om op ondernemende wijze maatschappelijke impact te maken, gedreven door eigen talent en motivatie. Futureproof wordt uitgevoerd door een consortium van landelijk organisaties die zich al jarenlang inzetten voor impact ondernemerschap; Starters4Communities, Social Impact Factory, Fawaka Ondernemersschool en Social Enterprise NL. In alle programma’s werken de deelnemers aan ondernemende oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Dit doen zij door in teams nieuwe duurzame of sociale producten en diensten te ontwikkelen (Start-up track), of aan een vraagstuk te werken bij een sociale onderneming (Innovatie track). Daarnaast is er in de programma’s veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Er zijn 3 proogramma varianten: 1. Futureproof DIY - jongeren 16 t/m 27 in de grotere steden; Almere, Groningen, Zwolle, Eindhoven, Den Haag en Enschede (witte vlek). Duur 20 weken, 12 uur p/w, 240 MDT-uur per jongere. 2. Futureproof Online - voor alle jongeren 16-27 jaar vanuit eigen huis en op flexibele tijden - vooral ook toegankelijk voor jongeren in kleinere dorpen en steden. Duur 10 weken, 8 uur p/w, minimaal 80 MDT-uur per jongere. . Futureproof Enactus - voor HBO en WO studenten. Landelijk 16 programma’s in 4 regio’s. Duur 17 weken, 6 uur p/w, 102 MDT-uur per jongere. We schalen Futureproof met deze ronde 4c op in aantal jongeren, intensiteit van het DIY programma en geografische spreiding. Bovendien hebben we een aantal belangrijke inhoudelijke doorontwikkelingen gemaakt.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
07430052110035
Looptijd:
2022
2024
Projectleider en penvoerder:
P. de Kuyper