Futureproof - MDT sociaal ondernemerschap

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

De plastic soep aanpakken, het lerarentekort verhelpen of activiteiten in de straat organiseren. In Futureproof draait het om op ondernemende wijze impact maken, oftewel sociaal ondernemen. En dit met eigen talent en intrinsieke motivatie als drijfveren. Er zijn 3 verschillende programma’s voor 3 groepen jongeren. Elk programma kent een eigen invulling, maar de basis is hetzelfde. In de eerste weken draait het vooral om teambuilding en het opdoen van inspiratie. Vervolgens gaan deelnemers in teams ideeën uitwerken voor bijvoorbeeld een sociale startup, krijgen ze workshops sociaal ondernemen en helpen business coaches hen op weg bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld een circulair product. Tijdens een feestelijk slotevent worden resultaten van de projecten gepresenteerd.   

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Jongeren krijgen de kans om vanuit hun eigen kracht, drive en ideeën positieve impact te maken op een impactgebied naar keuze. Zo kunnen ze van betekenis zijn en de samenleving future proof maken. Met een persoonlijk coach ontwikkelen ze nieuwe skills en een ondernemende houding. Verder leren ze van ervaren ondernemers, zien ze hun idee werkelijkheid worden en leren ze nieuwe jongeren kennen. Door te werken aan een ‘actieplan’, krijgen de jongeren handvatten om ook na het traject te bouwen aan de toekomst. Na afloop ontvangen de jongeren een certificaat met opgedane ervaring en skills en een referentiebrief van hun coach voor toekomstige stappen en sollicitaties. 

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Jongeren worden in de programma’s geïnspireerd en geactiveerd om ondernemerschap en het bijdragen aan de samenleving te combineren. En ze leren op ondernemende wijze maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Met hun projecten maken de jongeren direct maatschappelijke impact. Voor sociaal ondernemers bieden de jongeren frisse blikken en nieuwe inzichten, waardoor zij kunnen inspelen op huidige trends en nieuwe ontwikkelingen. Futureproof maakt sociaal ondernemerschap inclusief en toegankelijk voor een brede groep jongeren en geeft hen de gereedschappen om op ondernemende wijze impact te blijven maken. 

Doelgroep

Leerlingen in het voortgezet onderwijs (14-18 jaar), leerlingen van het ROC (16-27 jaar), jongeren die op zoek zijn naar de volgende stap (16-27 jaar), hbo- en wostudenten, jongeren uit kleine steden en dorpen.

Regio/gemeente(n)

Landelijk

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Starters4Communities (S4C), Social Impact Factory (SIF), Fawaka Ondernemersschool (Fawaka) en Social Enterprise NL (SE NL) hebben de krachten gebundeld en gezamenlijk een landelijk MDT-project met drie verschillende programma´s ontwikkeld voor diverse groepen jongeren. Hiermee willen we sociaal ondernemerschap voor alle Nederlandse jongeren toegankelijk en inclusief maken, en jongeren aanzetten tot maatschappelijke actie, gedreven door hun eigen talent en intrinsieke motivatie. Met deze vierde tranche van MDT, gericht op opschaling, ambiëren we ruim 900 jongeren door middel van sociaal ondernemerschap te inspireren en activeren. Zo kunnen zij op ondernemende wijze impact maken terwijl zij zichzelf ontwikkelen en hun toekomstperspectief vergroten. Zo worden jongeren, sociaal ondernemers en de samenleving op ondernemende wijze Futureproof. Dit doen we vanuit drie principes: Inclusief - We willen sociaal ondernemerschap toegankelijk maken voor alle Nederlandse jongeren, juist ook kwetsbare jongeren die hier normaliter niet snel mee in aanraking komen. We geven sociaal ondernemen bekendheid bij een brede doelgroep jongeren en inspireren, trainen en activeren hen om zelf het verschil te maken. Actiegericht - De maatschappelijke uitdagingen van nu vragen om directe actie en impact voor en door iedereen. Wij zetten jongeren aan om direct het verschil te maken, te ervaren hoe inspirerend dit kan zijn en hoeveel iedereen als individueel persoon bij te dragen heeft. Toekomstbestendig - We vergroten bewustzijn bij jongeren en geven hen de vaardigheden in sociaal ondernemerschap. Zo creëren we de ondernemende leiders van de toekomst en dragen we bij aan toekomstbestendige jongeren, impactvolle projecten en de samenleving. Binnen Futureproof spreken we van sociaal ondernemerschap in plaats van sociaal ondernemen. We hebben niet als doel om van iedere jongere een ondernemer te maken. Samenwerken en werken vanuit eigen kracht is essentieel om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. We willen jongeren een ondernemende houding en vaardigheden meegeven zodat zij de rest van hun leven verschil kunnen maken en iets goeds doen voor een ander en de samenleving. Ondernemerschap draait om creativiteit, samenwerking, doorzettingskracht, adaptatievermogen, lef hebben en jezelf durven laten zien. We leren jongeren hoe je in actie komt en iets duurzaams kan opzetten. Dat kan iets groots zijn maar ook iets kleins. Iedereen heeft iets bij te dragen op zijn/haar eigen manier. Futureproof bestaat uit drie programma’s voor diverse doelgroepen jongeren. Een Voortgezet Onderwijs-programma voor leerlingen in de leeftijd van 14 – 18 jaar. Dit wordt aangeboden als keuzevak, dus leerlingen moeten bewust kiezen om deel te nemen. Als onderdeel van het verplichte vak Burgerschapsvorming organiseren we een inspirerende introductie, zodat alle leerlingen in aanraking komen met sociaal ondernemerschap en MDT en op deze wijze bekend worden met de mogelijkheid om dit vak te volgen. Een ROC-programma voor leerlingen in de leeftijd van 16 – 27 jaar. Dit programma wordt aangeboden als keuzevak of extracurriculair excellentieprogramma. Een Oriëntatieprogramma voor jongeren in de leeftijd 16 – 27 jaar buiten school. Dit programma is voornamelijk geschikt voor jongeren die zich willen oriënteren op hun volgende stap in studie of werk, terwijl zij zich inzetten voor de samenleving. Met deze invulling van MDT laten we jongeren kennismaken met sociaal ondernemerschap en leren zij hoe ze bijdragen aan de samenleving en ondernemerschap kunnen combineren. We geven hen de handvatten om een eigen idee met maatschappelijke impact in de praktijk te brengen of bij een sociale onderneming aan de slag te gaan. Jongeren doen praktische vaardigheden, krijgen trainingen en leren werken met de Design Thinking methodiek. Hiernaast werken we met de jongeren aan hun persoonlijk leiderschap en oriëntatie op hun toekomst. De scholenprogramma’s worden voornamelijk aangeboden in wijken met sociaal-economische uitdagingen en de oriëntatieprogramma’s geschikt gemaakt voor een heel brede doelgroep jongeren. De wervingsstrategie richt zich op het bereiken van voornamelijk kwetsbare groepen jongeren, zoals bijvoorbeeld statushouders, jongeren in armoede en jongeren die uit hun opleiding zijn gevallen of werkzoekend zijn. Zo brengen we jongeren samen, vergroten hun toekomstperspectief, maken maatschappelijke impact en dragen bij aan het versterken van de groeiende beweging sociaal ondernemen in Nederland.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743002068
Looptijd:
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P. de Kuyper
Verantwoordelijke organisatie:
Starters4communities