Futureproof Next

Projectomschrijving

De MDT-reis

De plastic soep in de oceaan aanpakken, de eenzaamheid onder jongeren verminderen of een gerecycled product ontwikkelen. In Futureproof Next draait het om sociaal ondernemen: het bedenken en uitwerken van oplossingen voor maatschappelijke problemen. Er zijn 2 programma’s. De Startup Track is bestemd voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en MBO-niveau 3 en 4. Onder schooltijd werken ze 80 uur in een team aan de oplossing van een probleem dat ze aan het hart gaat. De eerste weken draaien vooral om teambuilding en het opdoen van inspiratie. Daarna werken ze hun ideeën uit, in workshops sociaal ondernemen en onder begeleiding van business coaches. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot een project of een sociale startup.
De Werkervaring Track is een trainingsprogramma voor MBO-leerlingen van niveau 1 en 2. Zij voeren onder schooltijd – in 80 uur- een praktijkopdracht uit bij een sociale onderneming of een ngo. Samen met begeleiders en business coaches maken ze een plan van aanpak en gaan ze op zoek naar de beste uitwerking. Die testen en verbeteren ze in de organisatie waar ze werkervaring opdoen. Tijdens een feestelijk slotevent worden de resultaten van beide tracks gepresenteerd. Na afloop krijgen de deelnemers een certificaat met opgedane ervaring en vaardigheden. Plus een referentiebrief van hun coach die ze kunnen gebruiken voor sollicitaties.
Afhankelijk van het schoolrooster duurt het programma 10-24 weken.

Dit moet zijn: Dit MDT-programma is een vervolg op Futureproof, dat in 2020 startte.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren krijgen de kans om een zelfbedachte oplossing voor een probleem in praktijk te brengen. Via een eigen sociale onderneming of door een vraag van een maatschappelijke organisatie of sociale onderneming op te pakken. Leren door te doen staat centraal. Zo leren jongeren vanuit hun eigen kracht, drive en ideeën impact te maken. Ze ontwikkelen nieuwe vaardigheden en een ondernemende houding. Ook verruimen ze hun kansen op een werkervaringsplaats na hun opleiding.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Met hun projecten zorgen jongeren voor maatschappelijke impact. Ze bieden sociale ondernemingen en ngo’s een frisse en jonge blik, die kan zorgen voor nieuwe inzichten en andere oplossingen. Ook zorgt de inzet van jongeren ervoor dat ideeën, die al een tijdje op de plank lagen, worden opgepakt en vormgegeven.

Doelgroep

Jongeren van 14-27 jaar, die op de middelbare school of op het MBO zitten.

Regio

Noord Friesland, Flevoland, Arnhem/Nijmegen, Midden- en Noord-Brabant, Groningen, Amsterdam, Overijssel, Midden Nederland

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Starters4Communities, Social Impact Factory, Fawaka Ondernemersschool en Social Enterprise NL blijven de krachten bundelen in Futureproof Next. We willen sociaal ondernemerschap voor alle Nederlandse jongeren toegankelijk maken en hen aanzetten tot maatschappelijke actie gedreven door hun talent en intrinsieke motivatie. Futureproof werkt vanuit drie leidende principes: toegankelijk, actiegericht en toekomstbestendig impact (first) ondernemernemerschap. Dat doen we door het aanbieden van praktijkgerichte trainingsprogramma’s. Futureproof Next in het onderwijs bestaat uit 2 programma’s ontworpen voor specifieke doelgroepen: Startup Track: gericht op VO en MBO niveau 3-4 leerlingen. In teams werken jongeren oplossingen uit voor maatschappelijke uitdagingen waar zij zich voor willen inzetten. Ideeën worden uitgewerkt tot een impact project of start-up. Er zijn twee programmavarianten van de start-up track: 1) We voeren 22 keer het complete programma uit op een school binnen onderwijstijd. 2) We draaien 14 keer een train the trainer programma waarin we docenten opleiden Futureproof Next in de toekomst zelf uit te voeren. Hiernaast bieden we 5 keer een werkervaring Track aan: een specifiek traject voor MBO niveau 1-2 gericht op een praktijkopdracht bij sociaal ondernemers. Deze doelgroep wordt nog weinig meegenomen in MDT-projecten. We gaan meerjarige samenwerkingen aan met minimaal 7 scholen om borging van de kennis te garanderen. We schalen het MDT aanbod in het onderwijs op, breiden ons netwerk uit met onderwijsinstellingen en zorgen met ons Train the Trainer concept voor een duurzame inbedding. Met Futureproof Next gaan we 820 jongeren bereiken via 41 programma’s uitgevoerd aan VO en MBO scholen door het gehele land.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
07430072110008
Looptijd:
2022
2024
Projectleider en penvoerder:
P. de Kuyper
Verantwoordelijke organisatie:
Starters4communities