Mobiele menu

Fysieke en farmacologische vrijheidsbeperkende interventies in het ziekenhuis: Ontwikkeling van een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard

In Nederlandse ziekenhuizen worden op dagelijkse basis vrijheidsbeperkende maatregelen ingezet. Vrijheidsbeperkende maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit het toedienen van rustgevende medicatie of het vastbinden van een patiënt.

Geen richtlijn

Vrijheidbeperkende maatregelen zijn soms nodig om medische behandeling mogelijk te maken, maar hebben ook nadelen. Het risico op doorligwonden of een longonsteking kan bijvoorbeeld groter worden. Op dit moment is er in Nederland geen richtlijn waarin de wetenschappelijke informatie over de precieze voor- en nadelen van deze vrijheidsbeperkende maatregelen in het ziekenhuis wordt afgewogen.

Literatuursynthese en opstellen kwaliteitstandaard

In het huidige onderzoeksproject werd een literatuursynthese uitgevoerd waarin de beschikbare (inter)nationale wetenschappelijke literatuur werd bestudeerd. Ook werd onderzocht hoe deze literatuur zich verhoudt tot de Nederlandse dagelijkse praktijk. Dit in de aanloop naar het opstellen van een kwaliteitsstandaard over de inzet van vrijheidsbeperking in het ziekenhuis.

Producten

Titel: Grand Round: vrijheidsbeperkende interventies in het ziekenhuis
Auteur: R. Mocking
Titel: Fysieke en Farmacologische Vrijheidsbeperkende Interventies in het Ziekenhuis
Auteur: Dr. R.J.T. Mocking, MD, PhD, W. de Bruijn, MD, N.G.M. van Geenen, MD, Afdeling Psychiatrie, Amsterdam UMC, locatie AMC; J.G. Daams, MSc, Medische Bibliotheek, Amsterdam UMC; Dr. M. van Vliet, PhD, Vilans; A.J. Arends, MD, NVKG; A.M. Boelens, UMCG; E.M. Bosnak, MD, Afdeling Psychiatrie, Amsterdam UMC, locatie AMC; J. Meerveld, Alzheimer Nederland; B. Roelands, Stichting MIND; Dr. B.C. Munster, MD, PhD, Kennisinstituut FMS; F. van Hunnik, V&VN; Dr. B. Verwey, MD, PhD, NFZP; Dr. M. Figee, MD, PhD,
Titel: Psychiatrie van de Toekomst: toekomstmuziek of snelle praktijkveranderingen?
Auteur: Roel Mocking, Jeroen Steenmeijer, Lineke Tak, Thomas Pattyn, Jurjen Luykx
Titel: Antipsychotica bij delier?
Auteur: VEERLE BERGINK; ROEL J.T. MOCKING
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Psychiatrie
Titel: Physical and pharmacological restraints in hospital care: Protocol for a Systematic Review
Auteur: Roel J. Mocking, Wendy de Bruijn, Joost G. Daams, M. van Vliet, E. Verhoof, Florian J. van Hunnik, Arend J. Arends, A. M. Boelens, Ellen M. Bosnak, Julie Meerveld, Ben Roelands, Barbara C. van Munster, Bas Verwey, Martijn Figee, Sophia E. de Rooij
Magazine: Frontiers in Psychiatry
Titel: 2 Masterscripties
Auteur: W. de Bruijn, N. van Geenen, R. Mocking
Titel: Physical and farmacological restraints
Auteur: J.G. Daams, W. de Bruijn, N. van Geenen, R.J.T. Mocking

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639010006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
MD R.J.T. Mocking
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC- locatie AMC De Meren