Mobiele menu

Ga voor GOUD Den Haag

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Dit project bestaat uit vijf ‘Labs’: jongerenbijeenkomsten met een thema dat boeiend en relevant is voor jonge mensen – bijvoorbeeld #metoo of cyberpesten. Tijdens de bijeenkomsten behandelen jongeren zo’n thema met speeddates met deskundigen, minitrainingen en korte workshops. Op basis van de inzichten van de Labs starten de deelnemende jongeren drie projecten op. Die gaan de jongeren ook zelf uitvoeren bij verschillende Haagse organisaties. Vier jongeren vormen een projectgroep en zes zitten in een aanjagende kerngroep. Stagiair(e)s van de Haagse Hogeschool en het ROC Mondriaan maken ook deel uit van deze groepen. Minimaal vijftig jongeren zitten in de ‘vliegende brigade’ voor uitvoerende taken. Daarnaast zijn er de geworven jongeren die meedoen aan de Labs en de projecten.  

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

Jongeren ontwikkelen sociale, organisatorische en communicatieve vaardigheden. Ze doen (werk)ervaring op en worden onderdeel van een netwerk waarin diversiteit centraal staat. Afhankelijk van hun rol in het project ontvangen ze een vergoeding, studiepunten, een certificaat of een persoonlijke referentie. Ook fijn: deelnemers mogen zelf bepalen welke rol ze vervullen, hoeveel tijd ze investeren en binnen welke organisatie ze aan de slag gaan. 

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Dit project levert de samenleving jonge, actieve burgers op die het gewend zijn contacten te leggen – ook met degenen die ‘vreemde’ achtergronden, voorkeuren of interesses hebben. Omdat de deelnemers de projecten zelf opzetten, zijn ze gemotiveerd leeftijdsgenoten over te halen ook mee te doen. 

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Hoe creëren we MDT op maat, voor en door jongeren?
  • Hoe zorgen we ervoor dat we MDT interessant en relevant maken voor jongeren?
  • Hoe maken we jongeren intrinsiek gemotiveerd voor MDT?

Doelgroep 

Haagse jongeren van 16 tot 25 jaar. 

Regio

Den Haag.

Meer informatie

Producten

Titel: Schuld Zero: Internetfraude (Snel Geld Verdienen)
Auteur: Centrum 16.22 en JIP Haaglanden
Link: https://youtu.be/vUXpK-0317Q
Titel: Schuld Zero: Moeilijke brieven
Auteur: Centrum 16.22, GOUD-jongeren, JIP Haaglanden
Link: https://youtu.be/N2yHyJAo3VA
Titel: GOUD mini-documentaire
Auteur: Stichting Centrum 16.22
Link: https://www.youtube.com/watch?v=iBz5lStXTjs&feature=youtu.be
Titel: Schuld Zero: AfterPay
Auteur: Centrum 16.22
Link: https://youtu.be/mW9N9xcw1Z8
Titel: Event Love your mind
Auteur: Centrum 16.22
Link: https://youtu.be/7E2xsQIUzDY
Titel: Projectbeschrijving Vet Slim!
Auteur: Stichting Centrum 16.22
Link: http://centrum1622.nl/wp-content/uploads/2019/04/C1622_Projectbeschrijving_VetSlim
Titel: Werkplan Ga voor GOUD bij MDT
Auteur: Centrum 16.22
Link: http://www.centrum1622.nl/wp-content/uploads/2019/04/C1622_Werkplan_GaVoorGoud.pdf
Titel: Projectbeschrijving Schuld Zero
Auteur: Centrum 16.22
Link: https://www.centrum1622.nl/wp-content/uploads/2019/04/c1622_schuldzero.pdf
Titel: Projectbeschrijving Love your mind
Auteur: Centrum 16.22
Link: https://www.centrum1622.nl/wp-content/uploads/2019/04/c1622_loveyourmind.pdf
Titel: Handleiding Vet Slim! Een project over gezonde leefstijl voor en door jongeren
Auteur: Jongerenteam GOUD van Centrum 16.22
Link: http://www.centrum1622.nl/wp-content/uploads/2020/05/C1622_VetSlim_Handleiding_WT.pdf

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Ga voor GOUD bij MDT; Ga voor Grootstedelijke Ontwikkeling en Uitvoering in Den haag bij Maatschappelijke Diensttijd (verder te noemen GOUD) GOUD is een participatief project voor en door jongeren. Tijdens het project worden in een proeftuin, na een inventarisatie, maatschappelijke activiteiten ontwikkeld, uitgetest en geborgd. De proeftuin wordt gevormd door 16 organisaties in Den Haag die kennis en/of ervaring hebben in het werken met jongeren. De jongeren die participeren bij GOUD zijn tussen 16 en 25 jaar en zijn een goede afspiegeling van de jongeren die leven in Den Haag. De begeleiding van het project wordt uitgevoerd door Centrum 16•22, een stichting die projecten ontwikkelt en uitvoert gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid van jongeren. GOUD heeft als doel het samen met jongeren ontwikkelen van MDT op maat, die voor (kwetsbare) jongeren leuk en leerzaam is. De jongeren kunnen binnen GOUD vaardigheden leren en nieuwe ervaringen opdoen. Het project bestaat uit twee fases, met in totaal vijf zogenaamde ‘Labs’, georganiseerd door en voor jongeren. Een Lab is een jongerenbijeenkomst met een bepaald thema. Een Lab heeft de werking van een snelkookpan. Jongeren verkennen met actieve werkvormen, speeddates met deskundigen, minitrainingen en korte workshops een bepaald onderwerp. Doel is dat jongeren onderling ervaringen uitwisselen, vaardigheden ontwikkelen en hun blik verruimen op het betreffende thema. De uitkomsten zijn altijd gericht op concrete vervolgactiviteiten voor GOUD. Binnen de proeftuin komt het hele proces van werven, matchen, begeleiden en uitvoeren aan bod. De eerste fase resulteert in drie innovatieve maatschappelijke projecten, waarvan het onderwerp en de uitwerking door jongeren zelf ontworpen is. De tweede fase resulteert in het uitvoeren, evalueren en borging door Haagse organisaties deze projecten te laten adopteren en het beschikbaar stellen van deze drie innovatieve maatschappelijke projecten aan (landelijke) organisaties. Om tot dit resultaat te komen werkt de projectleiding van Centrum 16•22 samen met 15 (maatschappelijke) organisaties. Daarnaast is er ook een aanpak voor organisaties beschikbaar waarbij jongeren vanaf de start tot en met het einde intensief participeren. Hierin staat o.a. beschreven hoe de werving, selectie, matching en uitwerking georganiseerd kan worden. Gedurende het project GOUD zitten er vier jongeren in de projectgroep, zes in de kerngroep (die de dagelijkse leiding van GOUD krijgt) en minimaal 50 jongeren in een zogenaamde vliegende brigade, die op afroep beschikbaar is. Daarnaast nemen diverse jongeren deel aan de vijf Labs. Bij deze groepen is er verschil in de mate van betrokkenheid en inzet. Voor de vier groepen zullen beloningen daarom variëren van een certificaat, vrijwilligersvergoeding, studiepunten, tot een persoonlijke referentie die ingezet kan worden bij een toekomstige sollicitatie- of selectieprocedure. Deelnemen aan GOUD kan op projectbasis qua tijdsinvestering en duur. Door de betrokkenheid van jongeren op projectbasis kunnen de activiteiten in de proeftuin goed aansluiten bij de interesses en behoeften van jongeren. De stapsgewijze en gefaseerde aanpak van GOUD maakt het project werkbaar en tegelijk flexibel voor jongeren om te participeren. De gefaseerde aanpak met de jongeren en de maarschappelijke organisaties zorgt er voor dat MDT aansluit bij de wensen en mogelijkheden van alle participanten. Op deze manier wordt MDT zo ingezet dat participatie voor jongeren plezierig en mogelijk is. GOUD wordt gedurende de looptijd van 18 maanden gemonitord en geëvalueerd. De jongeren voeren de evaluatie en monitoring onder begeleiding uit. Door de monitoring kan het project indien nodig tijdig worden bijgestuurd. De evaluatie richt zich op het proces en de resultaten van het project GOUD. Het project GOUD levert een structuur en aanpak op waarmee ook andere organisaties de maatschappelijke diensttijd voor en door jongeren op maat kunnen maken. De ambitie is om na afloop van het project de relatie met de betrokken partijen voort te zetten en met de opgedane leerervaringen GOUD in ieder geval verder te ontwikkelen voor de regio Haaglanden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743001208
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Bikker
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Centrum 1622