Mobiele menu

Galm/scalaproject gemeente Schinnen

Projectomschrijving

Sportvereniging SVO heeft in februari 2014 samen met Stichting Ecsplore en overige partners een fittest georganiseerd. Alle 4040 inwoners van de gemeente Schinnen in de leeftijd van 55 t/m 85 jaar zijn persoonlijk per brief uitgenodigd. N.a.v. de fittest ontvingen de deelnemers een persoonlijk beweegadvies waarna ze vervolgens werden doorverwezen naar het bestaande aanbod van galm en scala. In het totaal zijn er 353 deelnemers getest geworden, waren er 55 vrijwilligers op de been en zijn er in het totaal 98 deelnemers lid geworden van de vereniging. Direct na de fittest hebben deze geïnteresseerde 3 weken lang gratis kennis kunnen maken bij de vereniging. Op dit moment zijn er 12 galm/scala groepen actief in 4 v/d 5 dorpskernen van Schinnen. Een van de succesfactoren van deze lessen is het sociale gebeuren, na de les een kopje koffie drinken samen met de docent. Sport wordt op deze manier ingezet als middel waardoor de ouderen naast het bewegen voor velen ook op sociaalgebied actiever zijn geworden.

Verslagen


Eindverslag

Sportvereniging SVO heeft in februari 2014 samen met Stichting Ecsplore en overige partners een fittest georganiseerd. Alle 4040 inwoners van de gemeente Schinnen in de leeftijd van 55 t/m 85 jaar zijn persoonlijk per brief uitgenodigd geworden. N.a.v. de fittest ontvingen de deelnemers een persoonlijk beweegadvies waarna ze vervolgens werden doorverwezen naar het bestaande aanbod van galm en scala. In het totaal zijn er 353 deelnemers getest geworden, waren er 55 vrijwilligers op de been en zijn er in het totaal 98 deelnemers lid geworden van de vereniging. . Direct na de fittest hebben deze geïnteresseerde 3 weken lang gratis kennis kunnen maken bij de vereniging. Op dit moment zijn er 12 galm/scala groepen actief in 4 v/d 5 dorpskernen van Schinnen. Een van de succesfactoren van deze lessen is het sociale gebeuren, na de les een kopje koffie drinken samen met de docent. Sport wordt op deze manier ingezet als middel waardoor de ouderen naast het bewegen voor velen ook op sociaalgebied actiever zijn geworden.

Samenvatting van de aanvraag

SVO Schinnen wil samen met Ecsplore, Huis voor de Sport Limburg en de gemeente Schinnen in de periode september 2013 augustus 2015 een Galm/scalaproject voor en door senioren in de leeftijd van 55 tot 85 jaar organiseren en uitvoeren voor alle kerkdorpen van de gemeente Schinnen, gelegen in Zuid Limburg, een van de ongezondste regio’s op het gebied van leefstijl in Nederland. Schinnen heeft met zijn kerkdorpen samen 4998 inwoners van 55 tot 85 jaar en vergrijst snel. Een in 2005 gehouden fittest heft anno 2013 geresulteerd in 6 Galmgroepen met 100 sporters en 4 scalagroepen met 50 sporters. Wij willen deze interventies organiseren omdat de nieuwe senioren (55 – 62 jaar ) in de gemeente te weinig bewegen en een doelgroep is, dit van groot belang is voor het verenigingsleven in een sterk vergrijzende, krimpende en ontgroenende gemeente. Om zelfsturend en voor en door deze groep gerund te worden is deze jonge laag voor de vereniging essentieel. Door het Galm/scala project streven wij naar meer sportief actieve jonge senioren die naast deelname aan bewegingsactiviteiten zich ook voor het verenigingsleven gaan inzetten. Hierbij zullen ze begeleid worden door de seniorencommissie van SVO Schinnen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524002003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W. de Rave
Verantwoordelijke organisatie:
SVO Schinnen