Mobiele menu

Gameadvies op Maat

Verslagen


Eindverslag

De website ‘Gameadviesopmaat.nl’ geeft advies over gamen en gameverslaving. Op de website kunnen gamers online een gevalideerde vragenlijst invullen waarmee vastgesteld wordt of, en zo ja in welke mate, het gamegedrag van de persoon problematisch is. Op basis van de uitslag, die uiteen kan lopen van ‘niets aan de hand’ tot ‘mogelijk gamet u te veel’, krijgt de gamer een advies over zijn (of haar) gamegedrag. Daarnaast bevat het advies ook een vergelijking met het gamegedrag van andere jongeren. Hierbij wordt aangegeven hoeveel tijd andere jongeren aan verschillende speltypen besteden en of de gamer in kwestie hier boven of onder zit.

Desgewenst kan de zelftest ook met een professional worden ingevuld of kunnen de uitkomsten worden besproken met een ouder / verzorger. Indien de gamer een ‘zwaar’ advies krijgt, dan wordt ook de mogelijkheid geboden om direct contact op te nemen met de Nederlandse verslavingszorg. Afgezien van het advies bevat de website ook algemene informatie over games, tips voor jongeren (train je ouders), en tips voor ouders over het omgaan met het gamedrag van hun kinderen. De website is sinds maart 2012 online.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
31160403
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. T.M. Schoenmakers PhD
Verantwoordelijke organisatie:
IVO