Mobiele menu

Gameadviesopmaat 2.0

Projectomschrijving

Vraagstuk

Met het project Gameadviesopmaat 2.0 wil het Trimbos-instituut de zelftest op gameninfo.nl
inhoudelijk verbeteren, zodat de test up to date is. Deze test brengt problematisch gamegedrag in
kaart. Na afloop wordt een game advies op maat gegeven.

De test is een manier om inzicht te geven in het eigen gamegedrag. Daarnaast verlaagt de test de
drempel tot hulpverlening door gericht door te verwijzen bij een hoge testscore. De huidige test is
toe aan een update. Het is nuttig om de test te verbeteren en aan te laten sluiten bij de huidige
internationale definities van riskant gamegedrag en gedragsverslaving.

Het vernieuwen van de zelftest draagt bij aan preventie. Met preventie, en het beperken van
risico’s van overmatig gamen, is veel te bereiken. Overmatig gamen hangt namelijk samen met
psychologische problemen. Daarnaast heeft langdurig zittend gamen nadelige effecten op het
lichaam. Het doel is de focus te leggen op een gezonde balans tussen gamen en andere
activiteiten.

Onderzoek

Om de zelftest inhoudelijk te verbeteren werd een vragenlijstonderzoek uitgevoerd in 2018. Dit
onderzoek evalueerde huidige én nieuwe vragen, om zo de kwaliteit van de vragen te kunnen
vergelijken. Ook werden er vragen meegenomen over psychologische problemen en
speelmotivatie.

Uitkomst

Aan de hand van dit onderzoek werd een nieuwe vragenlijst samengesteld voor gebruik als zelftest op de website https://www.gameninfo.nl. Deze nieuwe versie van de game advies opmaat test noemen we 'Gameadvies op Maat 2.0', afgekort GOM2. Deze nieuwe vragenlijst dekt de meest actuele ontwikkelingen in de ziekteclassificatie handboeken af: zowel de voorgestelde DMS-5 diagnose als de ICD-11 diagnose voor game stoornis. Dankzij dit onderzoek is de test weer up-to-date en beter vergelijkbaar met de internationale situatie.

Verslagen


Eindverslag

Doel Met het project Gameadviesopmaat 2.0 wil het Trimbos-instituut de zelftest op gameninfo.nl inhoudelijk verbeteren, zodat de test up to date is. Deze test brengt problematisch gamegedrag in kaart. Na afloop wordt een game advies op maat gegeven. Noodzaak van het project De test is een manier om inzicht te geven in het eigen gamegedrag. Daarnaast verlaagt de test de drempel tot hulpverlening door gericht door te verwijzen bij een hoge testscore. De huidige test is toe aan een update. Het is nuttig om de test te verbeteren en aan te laten sluiten bij de huidige internationale definities van riskant gamegedrag en gedragsverslaving. Het vernieuwen van de zelftest draagt bij aan preventie. Met preventie, en het beperken van risico’s van overmatig gamen, is veel te bereiken. Overmatig gamen hangt namelijk samen met psychologische problemen. Daarnaast heeft langdurig zittend gamen nadelige effecten op het lichaam. Het doel is de focus te leggen op een gezonde balans tussen gamen en andere activiteiten. Methode Om de zelftest inhoudelijk te verbeteren werd een vragenlijstonderzoek uitgevoerd in 2018. Dit onderzoek evalueerde huidige én nieuwe vragen, om zo de kwaliteit van de vragen te kunnen vergelijken. Ook werden er vragen meegenomen over psychologische problemen en speelmotivatie. Resultaten Aan de hand van dit onderzoek werd een nieuwe vragenlijst samengesteld voor gebruik als zelftest op de website gameninfo.nl. Deze nieuwe versie van de gameadviesopmaat test noemen we 'Gameadvies op Maat 2.0', afgekort GOM2. Deze nieuwe vragenlijst dekt de meest actuele ontwikkelingen in de ziekteclassificatie handboeken af: zowel de voorgestelde DMS-5 diagnose als de ICD-11 diagnose voor game stoornis. Dankzij dit onderzoek is de test weer bij de tijd en beter vergelijkbaar met de internationale situatie.

Samenvatting van de aanvraag

Uit de recente evaluatie van het zorg- en kennisaanbod blijkt dat er binnen Nederland veel behoefte is aan handvatten om met problematisch gamegedrag om te gaan (Verkerk, Heijnen, Van Rooij, & Lammers, 2017). Recente reviews van de WHO laten bovendien zien dat West Europese landen sterk achterlopen wat betreft de ontwikkeling van preventie en behandeling van overmatig gamegedrag (King et al., 2017; King & Delfabbro, 2017). Dit terwijl er voor een grote groep gamers veel te bereiken is wat betreft preventie en het ‘temmen’ van de verleiding die games bieden, bijvoorbeeld door het aanreiken van goede handvatten om het gamegedrag te beheersen voor de gamer zelf en het vergroten van de gamekennis bij ouders. Er is hier veel te winnen: overmatig gebruik van technologie hangt samen met psychologische problematiek (Przybylski & Weinstein, 2017), maar langdurig stilzitten, binnenshuis, heeft ook duidelijke nadelen voor de fysiologische ontwikkeling van bijvoorbeeld het oog (Dolgin, 2015) en de rest van het lichaam (Rezende, Rodrigues Lopes, Rey-López, Matsudo, & Luiz, 2014). Het Trimbos instituut ontwikkelt een interventieaanbod voor overmatige gamers dat hen ondersteunt en handelingsperspectieven biedt. Trimbos zet daarvoor in op het centraliseren van kennis en het benutten van bestaande programma’s, het aanbieden van interactieve zelftests en het verbeteren van het aanbod voor gamende kwetsbare groepen. Binnen dit kader nam Trimbos via het project gameninfo.nl in 2015 de zelf-test gameadviesopmaat in beheer. Deze test maakt het mogelijk voor jonge gamers om hun eigen gamegedrag te evalueren en een advies op maat te ontvangen. Bij hoge scores op gameproblematiek biedt de test bovendien een laagdrempelige doorverwijzing richting de zorg. De huidige gameadvies-op-maat zelftest (binnen gameninfo.nl) is gebaseerd op een duidelijke, maar wat verouderde, test die in 2012 werd gepubliceerd (Van Rooij, Schoenmakers, van den Eijnden, Vermulst, & van de Mheen, 2012), als aanpassing van een test die eerder in 2009 werd gepubliceerd (Meerkerk, Van den Eijnden, Vermulst, & Garretsen, 2009). Ondertussen heeft de tijd niet stil gestaan: a. Het psychiatrische handboek DSM-5 van de American Psychiatric Association introduceert in 2013 een concept voorstel voor gamestoornis dat slechts deels aansluit op de huidige gameadvies-op-maat zelftest. Dit voorstel stimuleert veel nieuw vragenlijstonderzoek. b. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) introduceert in de nieuwe ICD-11 (2018) classificatie een voorstel voor gaming disorder (online/offline) en riskant gamegedrag: hazardous gaming, inclusief voorgestelde criteria. c. Een groep wetenschappers introduceert een open definitie voor gedragsverslavingen, waar ook gameproblematiek onder kan vallen. Gezien deze brede ontwikkeling binnen psychiatrie, de WHO, en de wetenschap is het van groot belang om de gameadvies-op-maat test inhoudelijk te laten aansluiten, zodat deze weer bij de tijd is. Vergelijking met internationaal onderzoek en internationale preventie-inspanningen is ook lastig met een verouderd instrument. Trimbos wil via het huidige project een inhoudelijk verbetering doorvoeren in de vraagstelling van de gameadvies-op-maat zelftest (binnen de website gameninfo.nl). Dit is het primaire doel. Op basis van deze informatie wordt de test weer up-to-date gemaakt. Daarnaast wordt er een basis gelegd voor toekomstige verbreding van de lijst door het opnemen van extra vragen. Deze dienen bovendien ter (kruis) validering van de kernvragen. Continuïteit van bezoek en gebruik van de test wordt gewaarborgd doordat de website gameninfo.nl ook in 2018 werd gefinancierd (inclusief budget voor marketing) en onderdeel uitmaakt van het hele spectrum aan informatie sites (alcoholinfo, rokeninfo, etc.). Om deze doelen te bereiken wordt een vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bevat zowel de oude (huidige) vragen naar problematisch gamegedrag als de nieuwe lijsten. Op deze wijze kunnen de psychometrische prestaties van de lijsten worden vergeleken. Werving zal online gebeuren: bestaande contacten binnen de gamejournalistiek in Nederland en Vlaanderen zullen de vragenlijst uitzetten via hun kanalen. Ook de bestaande Trimbos infrastructuur voor communicatie richting gamers zal worden benut (gameninfo.nl). Op deze wijze zullen de relevante doelgroepen, gamers en probleemgamers, direct bereikt worden. We gaan uit van een minimale steekproef van 500 gamers. Implementatie van de resultaten In de laatste fase van dit project (Q4) worden de resultaten geïmplementeerd. Dit houdt concreet in dat de inhoud van de vragen in de game-test wordt aangepast: de nieuwe inzichten worden direct toegepast zodat de test weer up-to-date is, waarbij tevens weer wordt aangesloten bij de internationale situatie. We streven er bovendien naar dat de kennisopbouw binnen het project ook openbaar en internationaal benut zal worden.

Kenmerken

Projectnummer:
531004006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.J. van Rooij PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut