Geautomatiseerde videofeedback voor schaatsers

Projectomschrijving

De vraag van de topsport in het schaatsen was om automatische video feedback mogelijk
te maken in Thialf, zodat alle trainingsgroepen hier gebruik van kunnen maken. De focus
ligt daarbij op analyse van de bocht in langebaan schaatsen en het volgen van de rijdende
groep in shorttrack. Hiervoor is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, een prototype
opgezet in Thialf en een plan van aanpak geschreven voor implementatie. Gebleken is dat
automatisch volgen van een rijdende groep in de shorttrack zelfs met de beste camera’s
momenteel geen vervanging is voor handmatig filmen, tenzij er ook een geavanceerd
positioneringssysteem aangeschaft wordt. Voor de langebaan heeft de
haalbaarheidsstudie in combinatie met de pilotopstelling wel geleidt tot een videooplossing
die van meerwaarde is voor de topsport. Een 180 graden camera is nu
opgehangen in Thialf, waarop een stuk software is geschreven, waarmee de baan en
snelheid van de atleet in de bocht nauwkeurig bepaald en gevisualiseerd kan worden.

Verslagen

Eindverslag

De vraag van de topsport in het schaatsen was om automatische video feedback mogelijk te maken in Thialf, zodat alle trainingsgroepen hier gebruik van kunnen maken. De focus ligt daarbij op analyse van de bocht in langebaan schaatsen en het volgen van de rijdende groep in shorttrack. Hiervoor is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, een prototype opgezet in Thialf en een plan van aanpak geschreven voor implementatie. Gebleken is dat automatisch volgen van een rijdende groep in de shorttrack zelfs met de beste camera’s momenteel geen vervanging is voor handmatig filmen, tenzij er ook een geavanceerd positioneringssysteem aangeschaft wordt. Voor de langebaan heeft de haalbaarheidsstudie in combinatie met de pilotopstelling wel geleidt tot een video-oplossing die een meerwaarde is voor de topsport. Een 180 graden camera is nu opgehangen in Thialf, waarop een stuk software is geschreven, waarmee de baan en snelheid van de atleet in de bocht nauwkeurig bepaald en gevisualiseerd kan worden.

Samenvatting van de aanvraag
Automatische videotracking en feedback is reeds mogelijk in team sporten, veelal gedaan middels meerdere camera’s in een stadion. Dit wordt nog niet gebruikt in individuele sporten, doordat het 1) hoge kosten met zich meebrengt 2) het lastig is 1 individu te volgen 3) de video tracking op hoge snelheid niet voldoende detail van de beweging terug kan geven en 4) er vaak manuele interventie nodig is achteraf waar iedereen het liefst direct feedback willen hebben. De vraag van de topsport in het schaatsen is om automatische video feedback mogelijk te maken in Thialf, zodat alle trainingsgroepen hier gebruik van kunnen maken. De focus ligt daarbij op analyse van de bocht in langebaan schaatsen en het volgen van de rijdende groep in shorttrack. Plan van aanpak bestaat uit drie fases: 1) Haalbaarheidsonderzoek: - Wat kunnen we met de huidige video oplossingen in Thialf - Kunnen videobeelden gekoppeld worden aan het Mylaps trackingsysteem in Thialf, en zo ja hoe kan dat het beste gedaan worden, zodat er automatische video feedback voor individuele schaatsers. - Welke camera’s moeten aangeschaft worden en welk software pakket is nodig en/of moet er nog wat ontwikkelt worden om het optimaal aan te laten sluiten bij de behoefte van de schaatsers en hun coaches. - Wat is de optimale positionering van de camera’s en hoe kunnen de beelden het beste teruggekoppeld worden. - Welke mogelijkheden zijn er voor tracking van atleten en automatische analyse van techniek. 2) Pilotopstelling in Thialf: waarbij met de Embedded scientists en coaches wordt gekeken hoe de video optimaal terug gekoppeld kan worden, welke apps werkzaam zijn. Mogelijk is hier externe expertise nodig voor doorontwikkeling software. 3) Plan van aanpak voor implementatie: Wanneer de haalbaarheidsstudie een positief advies geeft tot implementatie van automatische video feedback dan zal er een implementatieplan voor definitieve installatie van de beste oplossing in Thialf worden opgeleverd. De uitvoering hiervan komt te liggen bij de KNSB, en wanneer gewild in samenwerking met Innovatielab Thialf.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
538001708
Looptijd:
2020
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. van Ginkel
Verantwoordelijke organisatie:
Thialf