Mobiele menu

Geboortezorg Oost: samen durven, denken & doen

Projectomschrijving

De afgelopen jaren heeft consortium Oost NL bevalt goed zich ingezet voor de ontwikkeling van een kennisinfrastructuur, waarbij zes verloskundige samenwerkingsverbanden kennis delen en ontwikkelen. We voelen nu de behoefte om samen door te pakken, om elkaars kennis en kunde breed in te zetten en zo te streven naar optimale zorg voor moeder en kind. In deze tweede fase gaan we door als Geboortezorg Oost: samen durven, denk en doen.  Onze doelen: 1) fungeren als kennisportaal voor alle professionals in de geboortezorg Oost NL, met goede zichtbaarheid van regionale en landelijke producten/projecten; 2) actief faciliteren bij de implementatie van gewenste bestaande producten/projecten; 3) kennisontwikkeling van alle betrokken professionals stimuleren, alsmede praktijkgericht, multidisciplinaire en lijnoverstijgend onderzoek; 4) ontwikkeling tot een onlosmakelijke positie in de integrale geboortezorg in Oost NL; 5) regelingen treffen voor structurele instandhouding van Geboortezorg Oost.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De afgelopen vier jaar is door het gehele land hard gewerkt aan de optimalisatie van perinatale en maternale gezondheid, met veelbelovende uitkomsten. Consortium Oost Nederland bevalt goed heeft zich ingezet voor de ontwikkeling van een kennisinfrastructuur, waarbij zes VSV’s kennis delen en ontwikkelen. Dit proces willen we nu een nieuwe impuls geven. Voortzetting is noodzakelijk om te waarborgen dat ontwikkelingen gaande blijven, dat professionals getriggerd en gestimuleerd blijven om samen te werken aan optimale integrale geboortezorg. Dat willen we allereerst doen met een nieuwe naam: Geboortezorg Oost; samen durven, denken & doen. We voelen de behoefte om kennis die er reeds is, te inventariseren, breed te verspreiden en te implementeren. Geboortezorg Oost wil primair een stimulator zijn voor alle professionals in de geboortezorg in Oost Nederland, teneinde de multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking en daarmee de zorg voor moeder en kind te optimaliseren. Om dit te bereiken, fungeert ze als kennisportaal, faciliteert ze VSV’s bij implementatie en stimuleert ze kennisontwikkeling en onderzoek. Geboortezorg Oost neemt positie in de integrale geboortezorg in Oost Nederland en werkt aan structurele instandhouding na afloop van de subsidieperiode.

Kenmerken

Projectnummer:
543001001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. N.T.L. van Duijnhoven
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc