Mobiele menu

Gebruik van Oud-Mantelzorgervaring voor betere dementiezorg thuis (afgekort het GOUD Mantel-project)

Mantelzorgers doen tijdens de zorg voor hun naaste veel kennis en ervaring op. Deze waardevolle expertise blijft na het overlijden van de naaste vaak onbenut. Terwijl zij juist andere mantelzorgers kunnen helpen. Dit is de insteek van het GOUDmantel project: gebruik maken van de unieke rol van oud-mantelzorgers.

Doel 

Dit project heeft 2 doelen; (1) nagaan hoeveel en hoe oud-mantelzorgers ervaring willen delen en actuele mantelzorg verleners hier interesse in hebben, over welke onderwerpen en in welke vorm zij dit willen, en (2) op basis van deze resultaten, vraaggestuurd en samen met mantelzorgers en oud-mantelzorgers een interventie ontwikkelen om deze ervaringskennis te benutten.

Aanpak

Het project wordt opgezet met de methode van Intervention Mapping, dat wil zeggen dat we deze behoeftes onder huidige mantelzorgers en oud-mantelzorgers nagaan met vragenlijsten en semi-gestructureerde-interviews.

Resultaten

  • Mantelzorgers willen meer ondersteuning, met praktische adviezen en emotionele steun, bijv. via oud-mantelzorgers.
  • Er is potentie voor de inzet van oud-mantelzorgers: meer dan de helft wil hun waardevolle ervaringskennis delen.
  • Het GOUDmantel-idee inspireert mantelzorgers, vrijwilligersorganisaties en gemeenten om aan de slag te gaan.
  • Mantelzorgers ervaren grote meerwaarde, o.a. door (h)erkenning, luisterend oor, gelijkwaardigheid, zelfvertrouwen, informatie en tips, het gevoel er niet alleen voor te staan.
  • Oud-mantelzorgers ervaren voldoening, om ervaringen te delen en reflecteren op hun eigen zorgproces.
  • Belangrijke voorwaarden van contact is een goede matching en aansluiten bij de behoeften van mantelzorgers.

Producten 

  • Bekijk de inspiratiegids met creatieve ideeën van oud-mantelzorgers.

Meer informatie

Kenmerken

Projectnummer:
733050605
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. ir. M.A. Marck
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc