Mobiele menu

Gebruik van Procalcitonine-bepaling om therapiefalen te verminderen bij COPD exacerbaties

Projectomschrijving

COPD is een veelvoorkomende longziekte in Nederland, waarbij acute longaanvallen kunnen voorkomen. Bij zo’n aanval heeft de patiënt veel last van kortademigheid en ernstige hoestklachten. Vaak is behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk, en wordt de patient behandeld met antibiotica en prednison. Gebruik van antibiotica kan leiden tot bijwerkingen en een toename van antibioticaresistentie. Procalcitonine (PCT) is een stofje in het bloed dat mogelijk kan voorspellen of er sprake is van een bacteriële infectie. Hiermee kan bepaald worden of de patiënt daadwerkelijk antibiotica nodig heeft of niet. In ons onderzoek onderzoeken wij of PCT hiervoor ook gebruikt kan worden bij COPD patiënten met een longaanval, zodat preciezer bepaald kan worden of behandeling met antibiotica nodig is of niet. Deze methode kan ertoe leiden dat er minder antibiotica voorgeschreven zal worden, hetgeen zal resulteren in minder bijwerkingen, minder antibiotica resistentie en een verlaging van de zorgkosten.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

COPD is een veelvoorkomende longziekte in Nederland, waarbij acute longaanvallen kunnen voorkomen. Bij zo’n aanval heeft de patiënt veel last van kortademigheid en ernstige hoestklachten. Vaak is behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk, en wordt de patient behandeld met antibiotica en prednison. Gebruik van antibiotica kan leiden tot bijwerkingen en een toename van antibioticaresistentie. Procalcitonine (PCT) is een stofje in het bloed dat mogelijk kan voorspellen of er sprake is van een bacteriële infectie. Hiermee kan bepaald worden of de patiënt daadwerkelijk antibiotica nodig heeft of niet. In ons onderzoek onderzoeken wij of PCT hiervoor ook gebruikt kan worden bij COPD patiënten met een longaanval, zodat preciezer bepaald kan worden of behandeling met antibiotica nodig is of niet. Deze methode kan ertoe leiden dat er minder antibiotica voorgeschreven zal worden, hetgeen zal resulteren in minder bijwerkingen, minder antibiotica resistentie en een verlaging van de zorgkosten.

Kenmerken

Projectnummer:
10330022010008
Looptijd: 63%
Looptijd: 63 %
2020
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. van Schaik MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum