Mobiele menu

Gedegen en gedragen inzicht in cascade-effecten van concentratie van complexe spoedzorg op kwaliteit van zorg

Cascade-effecten

Ziekenhuizen kunnen ervoor kiezen bepaalde zorg niet meer zelf te leveren, maar deze te concentreren in andere ziekenhuizen in de buurt. Dit kan echter negatieve effecten hebben op het ziekenhuis dat de zorg niet meer levert (cascade-effecten). In dit onderzoek hebben we onderzocht of deze cascade-effecten ook daadwerkelijk optreden.

Resultaten onderzoek

Het onderzoek laat zien dat er in veel situaties niet of nauwelijks negatieve (cascade-)effecten zijn na het concentreren van spoedzorg. Alleen bij geboortezorg en heupfractuurzorg (en een beetje bij CVA) was sprake van duidelijke cascade-effecten, doordat ziekenhuizen veel meer zorg verliezen dan alleen de zorg rondom de geboorte en de heupfractuur. Zo verdween ook een groot deel van de kindergeneeskundige zorg na de concentratie van geboortezorg. Het onderzoek laat ook zien dat ziekenhuizen maatregelen kunnen nemen om de cascade-effecten tegen te gaan, zoals zorgen dat artsen in meerdere ziekenhuizen tegelijk werken om voldoende kennis houden.

Producten

Titel: Cascade-effecten bij concentratie spoedzorg in beeld
Auteur: KPMG, David Ikkersheim, Jebbe Schellevis, Moniek van Klink
Titel: Cascade-effecten bij concentratie spoedzorg in beeld
Auteur: KPMG, David Ikkersheim, Jebbe Schellevis, Moniek van Klink
Titel: Concentratie van zorg en kwaliteitsindicatoren
Auteur: KPMG, David Ikkersheim, Jebbe Schellevis, Moniek van Klink
Titel: Rondetafelbijeenkomst concentratie van zorg
Auteur: KPMG, Jebbe Schellevis, Moniek van Klink, Leonie Thijssing

Verslagen


Eindverslag

Ziekenhuizen kunnen ervoor kiezen bepaalde zorg niet meer zelf te leveren, maar deze te concentreren in andere ziekenhuizen in de buurt. Dit kan echter negatieve effecten hebben op het ziekenhuis dat de zorg niet meer levert (dit noemen we cascade-effecten). Bijvoorbeeld omdat artsen minder ervaring opdoen met bepaalde klachten, of omdat er zoveel zorg verdwijnt dat het ziekenhuis in financiële problemen komt.
In dit onderzoek hebben we onderzocht of deze cascade-effecten ook daadwerkelijk optreden en wat ziekenhuizen kunnen doen om deze effecten te voorkomen of hun gevolgen te beperken. We hebben gekeken naar situaties in het verleden waar bepaalde spoedzorg werd geconcentreerd, zoals zorg na een herseninfarct (CVA) en zorg na een heupfractuur.
Het onderzoek laat zien dat er in veel situaties niet of nauwelijks negatieve (cascade-)effecten zijn na het concentreren van spoedzorg. Alleen bij geboortezorg en heupfractuurzorg (en een beetje bij CVA) was sprake van duidelijke cascade-effecten, doordat ziekenhuizen veel meer zorg verliezen dan alleen de zorg rondom de geboorte en de heupfractuur. Zo verdween ook een groot deel van de kindergeneeskundige zorg na de concentratie van geboortezorg. En omdat ouderen met een heupfractuur vaak ook voor andere problemen in het ziekenhuis komen, kan het verlies van die patiënten grote gevolgen hebben voor het ziekenhuis.
Het onderzoek laat ook zien dat ziekenhuizen maatregelen kunnen nemen om de cascade-effecten tegen te gaan. Zo kunnen ze zorgen dat artsen in meerdere ziekenhuizen tegelijk werken, zodat ze voldoende kennis houden van alle soorten patiënten. En ziekenhuizen kunnen onderling afspraken maken over het terugsturen van patiënten naar hun eigen ziekenhuis zodra de eerste fase van de behandeling klaar is.
Met de resultaten van dit onderzoek kunnen beleidsmakers en ziekenhuisbestuurders nog beter afspraken maken over welke zorg het beste waar geleverd kan worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
516022516
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.S. Schellevis
Verantwoordelijke organisatie:
KPMG