Mobiele menu

Gedragswetenschappelijk onderzoek naar percepties, gedrag en welzijn van burgers tijdens de Corona pandemie. Kennisintegratie COVID-gerelateerde onderzoeken op het terrein van preventie, zorg en brede maatschappelijke vraagstukken

Voor beleidsmakers zichtbaar maken hoe burgers omgaan met de Corona gedragsmaatregelen over de tijd.


Door elke 3 weken een vragenlijst over de door de overheid afgekondigde maatregelen, draagvlak en welbevinden te laten invullen door meer dan 50.000 Nederlanders, is in de periode april – juli 2020 inzichtelijk gemaakt hoe burgers de maatregelen opvolgen, wat ze er lastig aan vinden, hoeveel draagvlak er is om het gewenste gedrag te vertonen en hoe de maatregelen hun gevoel van welbevinden beïnvloeden. Daarnaast zijn interviews gehouden met een deel van de deelnemers aan het vragenlijstonderzoek en met groepen die minder zichtbaar zijn in het onderzoek, om beter te begrijpen hoe zij omgaan met de gedragsmaatregelen. Ook is gekeken hoe op social media over de maatregelen wordt gesproken. Het onderzoek, dat is uitgevoerd door het RIVM en de GGD’en samen (en ook na juli is voortgezet), geeft informatie hoe het met burgers gaat over de tijd en waarom het zo gaat. En daarmee geeft het inzicht hoe mensen te helpen de gedragsregels te blijven volgen. Deze informatie ondersteunt beleidsmakers die de maatregelen voor de pandemiebeheersing bepalen en degenen die de overheidscommunicatie organiseren. Door effectief overheidsbeleid en -communicatie, kan het virus beter onder controle worden gehouden.
Meer informatie over dit onderzoek en andere activiteiten van de Corona Gedragsunit van het RIVM, is te vinden op www.rivm.nl/gedragsonderzoek

Producten

Titel: Website Corona Gedragsunit RIVM
Auteur: Diverse auteurs, vermeld per product
Link: http://www.RIVM.nl/gedragsonderzoek

Verslagen


Eindverslag

Voor beleidsmakers zichtbaar maken hoe burgers omgaan met de Corona gedragsmaatregelen over de tijd.

Door elke 3 weken een vragenlijst over de door de overheid afgekondigde maatregelen, draagvlak en welbevinden te laten invullen door meer dan 50.000 Nederlanders, is in de periode april – juli 2020 inzichtelijk gemaakt hoe burgers de maatregelen opvolgen, wat ze er lastig aan vinden, hoeveel draagvlak er is om het gewenste gedrag te vertonen en hoe de maatregelen hun gevoel van welbevinden beïnvloeden. Daarnaast zijn interviews gehouden met een deel van de deelnemers aan het vragenlijstonderzoek en met groepen die minder zichtbaar zijn in het onderzoek, om beter te begrijpen hoe zij omgaan met de gedragsmaatregelen. Ook is gekeken hoe op social media over de maatregelen wordt gesproken.
Het onderzoek, dat is uitgevoerd door het RIVM en de GGD’en samen (en ook na juli is voortgezet) , geeft informatie hoe het met burgers gaat over de tijd en waarom het zo gaat. En daarmee geeft het inzicht hoe mensen te helpen de gedragsregels te blijven volgen. Deze informatie ondersteunt beleidsmakers die de maatregelen voor de pandemiebeheersing bepalen en degenen die de overheidscommunicatie organiseren. Door effectief overheidsbeleid en -communicatie, kan het virus beter onder controle worden gehouden.

Meer informatie over dit onderzoek en andere activiteiten van de Corona Gedragsunit van het RIVM, is te vinden op www.rivm.nl/gedragsonderzoek

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10150062010009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.W. Melis
Verantwoordelijke organisatie:
RIVM