Mobiele menu

Geinoord Met En Voor Elkaar

Projectomschrijving

Doel

Op dinsdagmorgen organiseert SV Geinoord in Nieuwegein het wandelvoetbal voor senioren. ‘Geinoord Met en Voor Elkaar’ is een uitbreiding van deze activiteit. Deze bijeenkomst richt zich op inwoners van 75 jaar en ouder uit Nieuwegein. Het doel is hen samen te brengen en eenzaamheid te verminderen.

Plan van Aanpak

Elke dinsdag zijn deelnemers welkom op het sportpark van de vereniging. Er is gratis koffie, thee en lunch. Vrijwilligers zorgen voor activiteiten voor binnen en buiten zoals bewegingsoefeningen, bordspellen, kaarten, sjoelen en jeu de boules. Ook zijn er themadagen ingevuld met onderwerpen voor deze doelgroep. Indien nodig zorgden de vrijwilligers voor vervoer van en naar huis. Via huisartsen, thuiszorg, lokale media en de kerken wordt de doelgroep bereikt.

Bevindingen

Ruim zestig thuiswonende 75-plussers hebben zich aangemeld voor de bijeenkomst. De deelnemers hebben de dinsdagochtend als een gezellig uitje ervaren. Door het terugkeren zijn er mooie vriendschappen en sociale netwerken ontstaan. De bijeenkomst zorgde voor doorbreking van de sleur en isolement. De spellen en beweegoefeningen hebben bijgedragen aan de mentale en fysieke gezondheid. Niet alleen bij de deelnemers maar ook bij de vrijwilligers is er tijdens het project een gevoel van verbondenheid ontstaan.  

Er is een handboek beschikbaar van het project ‘Geinoord Met en Voor Elkaar’. Wilt u het handboek lezen of heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met M. Nijsse via cestrien@hotmail.nl.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het initiatief: Doelgroep: 75-plussers uit Nieuwegein met behoefte aan sociaal contact. Aanbod: Op de dinsdagmorgen wordt een recreatief programma aangeboden. Dat zal er op hoofdlijnen als volgt uitzien: - Verbinding met anderen - Koffiedrinken samen met de groep wandelvoetballers bestaande uit 60+ en ook enkelen 75+, dames en heren (09.30 tot 10.00 u) - Activiteitenblok (10.00 tot 11.30) waarbij de inwoner de keuze heeft uit: • Wandelvoetbal indien fysiek mogelijk • Jeu de Boules, kaarten, bordspellen, darten en andere spelletjes • Incidenteel bijwonen van presentaties en voorlichting over bijv. voeding, bankzaken, valtraining, etc. door externe deskundigen • Gewoon gezellig kletsen - Koffiedrinken samen met de groep wandelvoetballers bestaande uit 60+ en ook enkelen 75+, dames en heren (11.30 tot 12.30) - Gezamenlijk lunchen (12.30 tot 13.30) Het beweegaanbod zal veilig en verantwoord plaatsvinden en passen onder de vlag van een MBVO activiteit. Het is een uitbreiding van het bestaande aanbod Wandelvoetbal en is niet eerder lokaal op deze wijze gerealiseerd in onze gemeente. Vervoer. De deelnemers die slecht ter been zijn worden gratis opgehaald en thuisgebracht door de wandelvoetballers. Gratis koffie en lunch. We willen laagdrempelig zijn en onder de ouderen in onze gemeente is het kostenaspect een belangrijk issue.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639621916
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Nijsse
Verantwoordelijke organisatie:
SV Geinoord Nieuwegein