Mobiele menu

Geïntegreerde GGZ in de wijk

Achtergrond

De WijkGGZ is een netwerk van welzijnsprofessionals, ervaringsdeskundigen, begeleiders en behandelaren uit de (S)GGZ en verslavingszorg van de organisaties IrisZorg, RIBW Nijmegen & Rivierenland, Pro Persona en vanwege deskundigheid op het gebied van licht verstandelijke beperking (LVB) ook Pluryn. Dit netwerk ondersteunt mensen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid zodat zij prettig kunnen (blijven) leven in de wijken waar zij nu wonen.

Doel

Patiënten en cliënten met een ernstige psychische aandoening hebben vaak overlappende hulpvragen op sociaal en psychiatrisch gebied. Het netwerk heeft daarom als doel om te investeren in een zo preventief mogelijke samenwerking met het sociaal domein en (informele) wijkinitiatieven. De WijkGGZ werkt doelgericht en geïntegreerd samen in de wijk, doet wat inhoudelijk nodig is en houdt het zo simpel mogelijk (korte lijnen, vaste gezichten). In sommige situaties is dat enkel samen met iemand de drempel over naar een wijkinitiatief. Andere keren vraagt dit om consultatie met samenwerkingspartners in de wijk. Indien nodig zet het netwerk begeleiding en behandeling in, maar in nauwe samenwerking met naasten/betrokkenen en zo kort mogelijk. Vanuit de Hogeschool Arnhem Nijmegen vindt monitoring plaats op het niveau van proces, cliënt en systeem.

Resultaten

In Nijmegen-Dukenburg en Tiel hebben wee pilotteams WijkGGZ gedraaid. Uit de evaluatie van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen blijkt dat WijkGGZ-teamleden en ketenpartners enthousiast zijn over (de potentie van) GGZ in de wijk vanwege de flexibiliteit, vraaggerichtheid, laagdrempeligheid en korte lijnen met partners in de wijk.

De combinatie van behandeling, begeleiding en ervaringsdeskundige inzet zorgt voor een brede en multidisciplinaire blik, wat onder meer van grote meerwaarde is bij multi-problematiek/dubbeldiagnose. Aandachtspunten bij de uitrol van WijkGGZ-teams in heel Gelderland-Zuid zijn professionalisering (o.a. invoering gezamenlijk registratiesysteem) zonder verlies van flexibiliteit en snelheid wat dankzij DBC- en beschikkingsvrij werken mogelijk is.

Het zal per gemeente/wijk variëren hoe het WijkGGZ-team er in verhouding tot de lokale structuur uit gaat zien en zullen afhankelijk van de lokale infrastructuur de in- en exclusiecriteria bepaald moeten worden.

Subsidiemogelijkheden en projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Wilt u hier ook mee aan de slag? Bekijk dan ter inspiratie de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden.

Afbeelding

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638075020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. L. Braks
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Nijmegen

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de gemeente Nijmegen en Tiel in de regio Gelderland-Zuid.