Mobiele menu

Geïntegreerde Regionale oncologische Nazorg Zaanstreek-Waterland

Projectomschrijving

Van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 liep het project “Geïntegreerde Regionale Oncologische Nazorg Zaanstreek-Waterland” binnen het kader van de uitvoeringsimpuls van ZonMw. Het project vormde samen met de startimpuls en het regiobeeld een drieluik van drie jaar binnen het ZonMw-programma “De Juiste Zorg op de Juiste Plek”.

Doelstelling van het project was het verbeteren van de aanvullende zorg en ondersteuning in de regio Zaanstreek-Waterland voor iedereen die te maken heeft met kanker: patiënten, naasten en nabestaanden.

Nu het derde deel van het project officieel is afgerond kijken we met tevredenheid terug op de behaalde resultaten. Het project heeft een onafhankelijke stichting opgeleverd die zich volledig richt op het bieden van overzicht in de regio op het gebied van beschikbare aanvullende zorg, hulp en ondersteuning voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Het overzicht bevat domeinoverstijgend aanbod (formele zorg, informele zorg en sociaal domein) en beslaat alle gebieden van Positieve Gezondheid. Hierdoor kan iedereen vinden wat hij of zij nodig heeft op een manier die past.

Concreet levert Stichting Wegwijzer bij Kanker twee diensten:

  1. Een overzichtelijke website, ingedeeld naar negen categorieën behoeften: behoeftepeiling, zelfregie, luisterend oor, delen, informatie, mentale gesteldheid, praktische ondersteuning, vitaliteit, fysieke gesteldheid. Tevens biedt de website vele informatieve video’s die grotendeels in eigen beheer worden gemaakt en ook vindbaar zijn via de YouTube playlist ‘Studio Kijk op Kanker’.
  2. Een helpdesk waar opgeleide vrijwilligers persoonlijke ondersteuning bieden via telefoon, e-mail en chat.

Door het draagvlak in de regio van eerste- en tweedelijns zorgverleners, informele zorgorganisaties en het sociaal domein, kan de Wegwijzer bij Kanker de komende tijd uitgroeien tot een houvast voor iedereen die met name na de diagnose en behandeling behoefte heeft aan aanvullende zorg, hulp of ondersteuning. Het gevoel dat veel mensen na de zware tijd in het ziekenhuis in de kou staan, behoort daarmee steeds meer tot de verleden tijd.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Tijdens de vorige fase van dit project, de startimpuls, hebben we een gemeenschappelijk beeld gemaakt wat goed gaat en wat kan verbeteren in de regio als het gaat om nazorg voor mensen die getroffen zijn door kanker. Het belangrijkste punt dat daarbij naar voren kwam is dat er meer dan genoeg nazorg en ondersteuning beschikbaar is, maar dat vraag en aanbod elkaar in de praktijk onvoldoende vinden. In deze uitvoeringsfase gaan we daarvoor een oplossing realiseren: We gaan een online en offline digitale wegwijzer maken in de regio voor formele zorg, informele zorg en sociaal domein. Zowel patiënten en hun naasten als zorgverlners en ondersteuners kunnen daardoor gemakkelijk en snel het juiste aanbod vinden bij de individuele behoefte die er is bij iedereen in de regio die getroffen in door kanker.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100032010007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Daenen
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting MOC Huis aan het water