Geïntegreerde zorg kwetsbare ouderen in de Schilderswijk

Projectomschrijving
Verslagen

Eindverslag

Het doel van het ouderennetwerk de Schilderwijk is goede zorg te kunnen (blijven) bieden aan kwetsbare ouderen van 55+ met multi-problematiek in de Schilderswijk. Dit vraagt om samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen, specialist ouderenzorg, apothekersassistenten, maatschappelijke werkenden en ouderenconsulstent. Om goede zorg te bieden aan een bijzonder samengestelde en snel vergrijzende populatie is het belangrijk dat het netwerk voor ouderenzorg gestructureerd en geborgd is bij alle samenwerkingspartners

Het netwerk is ontstaan vanuit een groeiende behoeften van de huisartsen om onze bijzonder samengestelde en snel vergrijzende populatie goede zorg te kunnen bieden.
De partners in het netwerk ouderenzorg Schilderwijk bestaan uit huisartsenpraktijk de Blauwe Tulp, Gezondheidscentrum Rubenshoek, DAVO apotheek, Haagse wijk en thuiszorgorganisatie HWW (specialist ouderengeneeskunde en dagbesteding (Paulus Potter), Welzijnsorganisatie Xtra/Zebra
Het netwerk richt heeft zich in 2021 opgericht op twee doelstellingen:
Onderwerp 1: Regievoering die aansluit bij het op diversiteit gerichte aanbod van zorg en ondersteuning aan de kwetsbare ouderen in de Schilderwijk
Onderwerp 2: werken aan gezamenlijke optimale communicatie over de cliënt

Er is gewerkt aan versterking van het netwerk door middel van de doestellingen maar het werken aan de doelstellingen en het werken volgens het actieonderzoek hebben in zichzelf ook bijgedragen aan de samenwerking.
Er is een netwerk ontstaan over de diverse domeinen heen waarbij we elkaar eten te vinden en een structurele samenwerking tot stand komt. Dit heeft ook effect op samenwerking buiten het MDO.
De positie van de patiënt en mantelzorger in het MDO is op meerdere manieren in de afgelopen periode versterkt.

Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639521918
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Verbaan
Verantwoordelijke organisatie:
Gezondheidscentrum De Rubenshoek