Mobiele menu

Gemeentelijke gezondheidsinitiatieven in de wijk. Procesevaluatie van wijkgerichte gezondheidsinterventies volgens de community-benadering, en ontwikkeling van een draaiboek voor overdracht naar andere gemeenten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
24300013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2000
2004
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Noord Limburg