Mobiele menu

Gender and substance use prevention: Providing gender-sensitive support for smoking cessation and alcohol reduction in high-risk groups

Projectomschrijving

Het is van groot belang voor de volksgezondheid dat roken en alcoholgebruik worden teruggedrongen. Bij de ondersteuning in stoppen met roken en verminderen van problematisch alcoholgebruik wordt nog nauwelijks rekening gehouden met genderspecifieke behoeften en praktijken.
Het doel van dit project is te begrijpen hoe ondersteuning bij stoppen met roken en verminderen van problematisch alcoholgebruik gendersensitief kan worden toegepast in risicopopulaties, respectievelijk mensen met een lage sociaaleconomische positie en oudere volwassenen.
Het onderzoek bestaat uit literatuurstudies en kwalitatieve interviews, waarin genderverschillen in de perspectieven van de doelgroep en professionals worden onderzocht. Met deze groepen samen worden oplossingen ontwikkeld voor de praktijk.
Dit project zal identificeren welke genderspecifieke aangrijpingspunten de toekomstige praktijk en toekomstig beleid moeten benutten in interventies en behandeling van roken en alcoholgebruik.

Kenmerken

Projectnummer:
05550032210010
Looptijd: 32%
Looptijd: 32 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.A.G. Kuipers
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC