Mobiele menu

Gender differences in Syndemic Vulnerabilities

In wijken met veel zorgen over inkomen, wonen en werk bestaat een hoger risico op meerdere gezondheidsproblemen en slechtere gezondheid. Er is minder bekend hoe deze opeenstapeling van gezondheidsproblemen verschilt voor mannen en vrouwen en in hoeverre hier genderverschillen in werk, zorgtaken, financiele situatie, gezondheidsgedrag een rol spelen. De vraag is daarom of en hoe sekse en gender een rol spelen bij de opeenstapeling van gezondheids- en sociale problemen en vervolgens bij het hebben van een slechtere gezondheid. We willen door gegevens van de huisarts, de GGD en CBS van bewoners van Den Haag en Leiden te bekijken in kaart brengen welke gezondheidsproblemen vaak samen voorkomen bij vrouwen en mannen en welke gegevens over gender hier mee samen hangen. Tevens willen we door interviews met patienten beter begrijpen hoe deze sekse of genderverschillen ontstaan gedurende het leven. Hierdoor willen preventieprogramma’s ontwikkelen die beter aansluiten bij sekse en gender

Kenmerken

Projectnummer:
05550032210011
Looptijd: 74%
Looptijd: 74 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.R. Crone
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum