Mobiele menu

Generatie aan Zet(Het Model European Parliament voor de samenleving)

De MDT-reis

Wat vinden jongeren nu echt belangrijk? Eenzaamheid, racisme, prestatiedruk? Deze MDT-reis daagt jongeren uit om hun idealen te volgen en hun ideeën voor de samenleving in praktijk te brengen. Zij zijn aan zet! De deelnemers krijgen trainingen van ervaren jongeren die onder meer het Model European Parliament organiseren.

De reis begint met een uitgebreide intake waarbij de jongeren met een coach hun interesses, talenten en leervragen in kaart brengen. Dan kiezen zij een project uit dat hierbij aansluit. Het projectaanbod is geïnspireerd op thema’s als democratie, de rechtsstaat, jongerenparticipatie, diversiteit, inclusiviteit, onderwijs, debat en besluitvorming en impact op de eigen omgeving. De jongeren werken altijd samen met een of meer leeftijdgenoten.

Ontmoetingen spelen binnen ‘Generatie aan Zet’ een belangrijke rol. Jongeren gaan bijvoorbeeld in gesprek met beleidsmakers of elkaars grootouders over zelfgekozen thema’s als discriminatie en klimaatverandering. Zo leren zij met en van elkaar.

Betekenis

•    Voor jongeren

Jongeren leren verantwoordelijkheid nemen, hun idealen verwezenlijken en iets goeds doen voor de samenleving. Deze MDT helpt hen om hun betrokkenheid om te zetten in concrete maatschappelijke acties. Bovendien maken ze kennis met voor hen vaak onbekende doelgroepen. Ouderen bijvoorbeeld, of jongeren met andere sociale en/of culturele achtergronden. Door met elkaar samen te werken en elkaar te leren kennen, wordt hun blik verruimd en groeien hun sociale vaardigheden. Ter afsluiting ontvangen zij een certificaat waarmee ze hun cv een flinke boost kunnen geven.

•    Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Jongeren ervaren met deze MDT wat actief burgerschap werkelijk betekent. Het effect van deze MDT is drieledig: er ontstaan ontmoetingen tussen jongeren en andere generaties en doelgroepen. Hierdoor ontstaat wederzijds respect. Verder hebben de jongeren met hun projecten een positieve impact op de samenleving. De wijk is bijvoorbeeld groener, ouderen zijn geholpen met een boodschappenservice en er is meer aandacht voor eenzaamheid onder jongeren. Ook de organisatie profiteren van de ideeën en energie die jongeren inbrengen. Met dit alles zorgt deze MDT voor meer cohesie binnen de samenleving.    

Doelgroep

Jongeren vanaf 14 jaar die naar de middelbare school gaan, daar net klaar zijn, of bezig zijn met een vervolgopleiding.

Regio

Landelijk

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743004022
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
F. Bloemberg
Verantwoordelijke organisatie:
Montesquieu Instituut