Mobiele menu

GENERO Ouderen- en Mantelzorgforum:

Projectomschrijving

Sinds de start is het Ouderen- en mantelzorgforum onderdeel van GENERO, het Netwerk Ouderenzorg Zuidwest Nederland.

Doelgroep

Ouderen en mantelzorgers

Doel

Het doel van het Ouderen- en mantelzorgforum is om vanuit het ouderenperspectief binnen GENERO een bijdrage te leveren aan het handhaven en het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van welzijn en zorg voor ouderen. Het forum wil ervoor zorgdragen dat de inbreng van ouderen als gelijkwaardige partij in het zorg- en welzijnsveld meegenomen wordt in de besluitvorming. Men streeft naar borging van het forum na 2016.

Opbrengst

Een sterk Ouderen- en mantelzorgforum

Werkwijze

Er wordt  een website opgezet  waar actuele informatie over het forum te vinden is. Daarnaast  wordt promotiemateriaal verspreidt onder relevante partijen in ouderenzorg en -welzijn. Forumleden maken zich zichtbaar door aanwezig te zijn bij verschillende bijeenkomsten, werkgroepen, symposia of andere relevante bijeenkomsten, in de hele GENERO-regio aanwezig zijn om zichtbaarheid te geven aan het forum.

Producten

Titel: GENERO Ouderen- en Mantelzorgforum
Auteur: GENERO Ouderen- en Mantelzorgforum
Link: http://www.genero-ouderenenmantelzorgforum.nl/
Titel: Flyer GENERO Ouderen- en Mantelzorgforum
Auteur: GENERO Ouderen- en Mantelzorgforum
Link: http://www.erasmusmc.nl/research/over-research/subsidies/investeren/genero/

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

GENERO –Netwerk Ouderenzorg Zuidwest-Nederland – is het regionale ouderenzorgnetwerk in Zuidwest-Nederland, een regio die zich uitstrekt van Rotterdam Rijnmond, Zuid-Hollandse Eilanden, Alblasserwaard -Drechtsteden, West- en Midden-Brabant naar Zeeland. Sinds de start in 2008 is het Ouderen- en mantelzorgforum onderdeel van GENERO. Het forum heeft binnen het netwerk de afgelopen jaren een adviserende rol gehad met betrekking tot de ontwikkeling en uitvoering van projecten die zijn opgestart met middelen uit het Nationaal Programma Ouderenzorg. De komende jaren wil het Ouderen- en mantelzorgforum van GENERO deze rol blijven vervullen en versterken. Het doel van het Ouderen- en mantelzorgforum van GENERO is om vanuit het ouderenperspectief binnen GENERO een bijdrage te leveren aan het handhaven en het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van welzijn en zorg voor ouderen. Verder wil het forum ervoor zorgdragen dat de inbreng van ouderen als gelijkwaardige partij in het zorg- en welzijnsveld (inclusief gemeenten) meegenomen wordt in de besluitvorming. In de komende periode wil het Ouderen- en mantelzorgforum graag meer bekendheid creëren en de positie van het forum in het netwerk versterken in de gehele GENERO regio, zodat toegewerkt kan worden naar borging van het forum na 2016. Om dit te bereiken zal het forum een website opzetten waar actuele informatie over het forum te vinden zal zijn. Daarnaast zal promotiemateriaal verspreidt worden onder GENERO partners en andere relevante partijen in ouderenzorg en -welzijn. Forumleden zullen bij verschillende bijeenkomsten, zoals GENERO netwerkbijeenkomsten, werkgroepen, symposia of andere relevante bijeenkomsten, in de hele GENERO-regio aanwezig zijn om zichtbaarheid te geven aan het forum. De leden van het forum zijn afkomstig uit de hele GENERO-regio, maar in vergelijking met andere regio’s zijn enkele regio’s nog ondervertegenwoordigd. In de komende periode zal extra inspanning verricht worden om vanuit deze regio’s nieuwe forumleden te werven en om de zichtbaarheid van het forum in de betreffende regio’s te verbeteren. Bij een goede ondersteuning en inhoudelijke versterking van het Ouderen- en mantelzorgforum moet het mogelijk zijn dat het forum ook na 2016 zijn bestaansrecht in de ouderenzorg kan bewijzen en duidelijk kan functioneren als een ondersteuningsplatform voor de ontwikkeling van programma’s om de kwetsbare ouderen beter te laten functioneren en hun welzijn te bevorderen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
319700007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. D.A. Smilde-van den Doel
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting GENERO