Mobiele menu

Genetic determinants of risk behavior in relation to alcohol use and alcohol use disorder: a developmental perspective

Tweelingenonderzoek naar genen en verslaving
Het tweelingregister (NTR) heeft van meer dan 21.000 tweelingen en hun familie gegevens verzameld over leefstijl, waaronder hun alcoholgebruik. Dit tweelingregister bevat ook informatie over jonge twee- en meerlingen. Hun ouders is kort na de geboorte gevraagd naar hun gebruik van alcohol en sigaretten vlak voor en tijdens de zwangerschap. Deze gegevens worden nu gebruikt voor een groot internationaal onderzoek naar de mogelijke genetische aanleg voor verslavingen.

Doel
Het doel van dit project is het vinden van genetische varianten die een relatie hebben met verslaving aan nicotine en alcohol. Ook kijken de onderzoekers naar de voorspellende waarde die roken en alcoholgebruik tijdens de zwangerschap hebben op het verslavingsgedrag van kinderen. Uiteindelijk willen de onderzoekers hiermee preventiestrategieën voor alcoholmisbruik ontwikkelen, maar ook voorlichtingspakketten maken voor scholieren.

Doelgroep
Preventiewerkers verslavingszorg

Producten

Titel: Heritability of cannabis initiation in Dutch adult twins
Auteur: Vink, JM, Wolters, L, Neale MC, Boomsma, DI
Magazine: Addictive Behaviors
Titel: Associations between ADH gene variants and alcohol phenotypes in Dutch adults
Auteur: Van Beek, JHDA, Willemsen, G, de Moor, MHM, Hottenga & Boomsma, DI
Magazine: Twin Research and Human Genetics
Titel: Genetic Epidemiology of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD Index) in Adults
Auteur: Dorret I. Boomsma*, Viatcheslav Saviouk, Jouke-Jan Hottenga, Marijn A. Distel, Marleen H. M. de Moor, Jacqueline M. Vink, Lot M. Geels, Jenny H. D. A. van Beek, Meike Bartels, Eco J. C. de Geus, Gonneke Willemsen

Verslagen


Eindverslag

Het doel van dit project is te onderzoeken in welke mate verschillen tussen mensen in alcoholgebruik bepaald worden door genen en omgevingsinvloeden en hoe deze genetische en omgevingsfactoren invloed hebben op de ontwikkeling van drinkgedrag over de leeftijd. Daarnaast proberen wij in kaart te brengen welke specifieke genen en omgevingsfactoren van belang zijn. Om deze vragen te beantwoorden, wordt gebruik gemaakt van vragenlijstgegevens van het Nederlands Tweelingen Register (NTR) die over een periode van 20 jaar zijn verzameld bij meerlingen en hun familieleden. Als één-eiige tweelingen meer op elkaar lijken in hun alcoholgebruik dan twee-eiige tweelingen of ouders en kinderen, suggereert dit dat genen een rol spelen bij alcoholgebruik. De doorlopende, longitudinale, dataverzameling van het NTR maakt het mogelijk te onderzoeken hoe alcoholgebruik zich ontwikkelt vanaf de vroege jeugd tot op latere leeftijd en hoe genen en omgevingsfactoren dit verloop in alcoholgebruik beïnvloeden. Van een deel van de NTR-deelnemers is tevens genetisch materiaal beschikbaar en informatie over omgeving. Hiermee wordt onderzocht of alcoholgebruik in verband kan worden gebracht met specifieke genetische varianten en omgevingsrisico’s.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
31160008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. D.I. Boomsma
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam