Mobiele menu

Genetics of congenital heart disease: pushing the boundaries of gene discovery

Aangeboren hartafwijkingen komen vaak voor en in het merendeel van de gevallen wordt geen genetische oorzaak gevonden. Dit komt mede doordat kennis over het hoe het menselijk hart zich ontwikkeld ontbreekt. 

Door analyse van menselijke foetale harten te combineren met DNA-onderzoek in grote patiëntengroepen met aangeboren hartafwijkingen wil ik nieuwe genetische oorzaken opsporen voor deze groep patienten.

Kenmerken

Projectnummer:
09150162210163
Looptijd: 18%
Looptijd: 18 %
2023
2027
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. N Lahrouchi MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC