Mobiele menu

Gepersonaliseerd zorgpad voor patiënten met hersentumor (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis)

Gepersonaliseerd zorgpad

Bij het onderzoek naar een gepersonaliseerd zorgpad voor patiënten met een hersentumor streeft het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) naar zowel de meest effectieve controle over de ziekte en maximale overleving van de patiënt, als naar (behoud van) optimaal persoonlijk functioneren. Het één gaat hierbij soms ten koste van het ander. Momenteel is er nog onvoldoende kennis over de langetermijngevolgen van de verschillende behandelingen voor hersentumoren. Hierdoor is het niet goed mogelijk om samen met de patiënt de best passende keuzes te maken.

Doel en werkwijze

Het doel van dit project is om de gevolgen van een operatie of Gamma Knife-bestraling beter te kunnen voorspellen. Hiertoe gaat het ETZ meer informatie verzamelen, zowel over persoonlijke doelen van patiënten (met een eHealth-tool) als over de structuur en functie van de hersenen (met nieuwe MRI-technieken). Met behulp van Artificiële Intelligentie (AI) worden modellen ontwikkeld voor de voorspelling van individuele behandeluitkomsten. Hiermee beoogt het ETZ dat de resultaten leiden tot een verbeterd gepersonaliseerd zorgpad voor patiënten met een hersentumor.
 

Onderzoek 1:  Kunstmatige intelligentie en persoonlijke doelen bij hersentumoren

Bij iedere patiënt met een hersentumor moet een zorgvuldige afweging worden gemaakt tussen de mate waarin de tumor kan worden verwijderd en de risico’s die dit met zich meebrengt. In dit project wordt onze unieke, continu groeiende databestand met medische, cognitieve en psychosociale gegevens van patiënten die eerder in ons ziekenhuis zijn geopereerd, ingezet om voor de individuele patiënt voorspellingen te doen van het cognitief functioneren na een hersentumoroperatie. Hiervoor gaan we gebruik maken van geavanceerde kunstmatige intelligentietechnieken. Zelfs wanneer de negatieve gevolgen op de lange termijn onvermijdelijk zijn, kan deze informatie de patiënt en zijn naasten helpen een realistischere verwachting te hebben van de toekomst en zich daar beter op voor te bereiden. Deze voorspellingen worden op een gebruikersvriendelijke manier visueel weergegeven voor zowel het klinische team als de patiënt.

Daarnaast vragen we aan patiënten om hun persoonlijke doelen met het klinische team te delen via een voor dit doel ontwikkelde app Goings-on. De informatie uit beide bronnen (persoonlijke voorspellingen en persoonlijke doelen) worden gecombineerd in een dashboard, voor gebruik in de klinische zorg, dat in dit project ontwikkeld zal worden. Dit project levert hiermee informatie op die tot nu toe vaak ontbrak maar die van cruciaal belang is voor het samen beslissen en uiteindelijk de kwaliteit van het dagelijks leven van de patiënt.

Onderzoek 2: Voorspellingsmodel voor behandeling bij brughoektumoren

Een brughoektumor is een relatief zeldzame, goedaardige hersentumor en ontstaat in de zenuw die het gehoor en het evenwicht regelt. Dit leidt al snel tot hinderlijke klachten die door een eventuele behandeling niet wordt weggenomen omdat de betreffende zenuw al aangetast is. Daarom wordt in eerste instantie vaak geadviseerd om af te wachten en met herhaalde MRI’s de tumor in de gaten te houden, en pas bij groei te behandelen. Momenteel is echter niet te voorspellen of een tumor gaat groeien, en of iemand dus behandeld moet worden. De minst belastende behandeling is een hoge precisie bestraling die tot doel heeft de groei van de tumor te stoppen. Deze behandeling geeft minder bijwerkingen dan een operatie en brengt ook minder kosten met zich mee. Het probleem is alleen dat deze behandeling in ongeveer 10% van de patiënten niet succesvol is, en tumorgroei niet stopt.

Doel van dit onderzoek is om een methode te ontwikkelen die kan voorspellen bij welke patiënten de minst belastende behandeling (hoge precisie bestraling) wel of niet succesvol zal zijn. Als we dit weten kunnen we direct de juiste behandelbeslissing nemen.


Onderzoek 3: Nieuwe lokalisatiemethoden cognitieve functies

Een glioom is een relatief zeldzame, meestal kwaadaardige hersentumor die groeit vanuit de steuncellen van de hersenen. Een operatie is vaak de beste eerste stap in de behandeling. Probleem hierbij is dat er geen scherpe grens is tussen de tumor en de gezonde hersenen. Ook kunnen er zich onmisbare functies voor beweging, spraak- of denkvermogen rond of zelf in de tumor bevinden. Bij iedere patiënt moet dus de afweging worden gemaakt tussen zoveel mogelijk tumorweefsel verwijderen en een zo veilig mogelijke operatie. Uit onderzoek blijkt dat deze patiënten zowel vóór als na de operatie minder cognitief functioneren. In dit onderzoek richten we ons op het ontwikkelen van nieuwe technieken die de risico’s op cognitieve problemen na operatie kunnen verminderen.
We doen dit met twee verschillende methoden:

  • De eerste methode wordt toegepast vóór de operatie, tijdens het gesprek tussen patiënt en arts. Met informatie uit geavanceerde MRI scans maken we een model van de hersenverbindingen in de individuele patiënt. Vervolgens simuleren we de operatie door te kijken wat er met dit complexe netwerk gebeurt wanneer we stapsgewijs steeds meer van de tumor weghalen. Dit geeft een schatting van de hoeveelheid tumorweefsel die veilig weggehaald kan worden. Deze informatie kan worden gebruikt om vóór operatie al samen met de patiënt in gesprek te gaan over het verwachte resultaat van de operatie.
  • De tweede methode is voor gebruik tijdens een wakkere hersenoperatie. Samen met ziekenhuizen uit Utrecht en Parijs onderzoeken we op welke manier we tijdens een operatie het beste de cognitieve functies van de patiënt kunnen monitoren. Door ‘live’ informatie te krijgen over deze functies kan de neurochirurg veiliger opereren.

Producten

Titel: Sporadic Koos 4 Vestibular Schwannomas: A Volumetric Study of Tumor growth
Auteur: S. Schouten, H. Kunst, P. Langenhuizen, S. Cornelissen, J. Verheul, J. Derks, T. Jansen, J. Mulder
Titel: Shared decision-making in surgical consultations of brain tumor patients and neurosurgeons
Auteur: I.J.M. Bras, MSc; prof. dr. M.M. Sitskoorn; I.J.M. vugt, BN; dr. M.C.W. Joosen; ir. A.P.Y. Hoogendoorn; dr. G.J.M. Rutten, MD & dr. K. Gehring
Link: https://na.eventscloud.com/website/39334/
Titel: Validation and comparison of a single and multi-institutional automated segmentation algorithm for vestibular schwannoma from contrast-enhanced T1-weighted MRI scans
Auteur: S Cornelissen, PPJH Langenhuizen, SM Schouten, J Shapey, A Kujawa, R Dorent, T Vercauteren, HPM Kunst, HB Verheul
Titel: Working memory performance is associated with functional connectivity between the right dlPFC and DMN in glioma patients
Auteur: L. Smolders W. De Baene G. Rutten R. van der Hofstad L. Florack
Link: https://academic.oup.com/neuro-oncology/article/24/Supplement_2/ii24/6692028
Titel: Samen beslissen met primaire hersentumorpatiënten en zorgprofessionals
Auteur: Iris Bras, Petra Hoogendoorn, Ingrid van Vugt, Margot Joosen, Margriet Sitskoorn, Karin Gehring, Geert-Jan Rutten
Titel: Cognitieve revalidatie bij patienten met een hersentumor
Auteur: Karin Gehring
Link: https://hersentumor.nl/publieksdag/presentaties
Titel: Personalization in the treatment decision-making process in surgical consultations of brain tumor patients and neurosurgeons
Auteur: I.J.M. Bras 1,2 M.M. Sitskoorn 2 I.J.M. van Vugt 1 M.C.W. Joosen 3 A.P.Y. Hoogendoorn 4 G.J.M. Rutten 1 K. Gehring 1,2 1 Elisabeth-TweeSteden Hospital - Department of Neurosurgery, Tilburg, The Netherlands, 2 Tilburg University, Department of Cognitive Neuropsychology, Tilburg, The Netherlands, 3 Tilburg University, Department of Tranzo, Tilburg, The Netherlands, 4 National e-Health Living Lab, Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands
Link: https://academic.oup.com/neuro-oncology/article/24/Supplement_2/ii70/6692004
Titel: Op weg naar gepersonaliseerd zorgpad voor iedere hersentumorpatient.
Auteur: GJ Rutten
Titel: What matters to brain tumor patient John?
Auteur: I.J.M. Bras, MSc dr. G.J.M. Rutten ir. A.P.Y. Hoogendoorn,MSc prof. dr. M.M. Sitskoorn dr. K. Gehring
Titel: Op weg naar gepersonaliseerd zorgpad voor iedere hersentumorpatient.
Auteur: GJ Rutten
Titel: Working memory performance is associated with functional connectivity between the right dlPFC and DMN in glioma patients
Auteur: L. Smolders W. De Baene G. Rutten R. van der Hofstad L. Florack
Link: https://academic.oup.com/neuro-oncology/article/24/Supplement_2/ii24/6692028
Titel: Using deep learning to predict GKRS outcome in vestibular schwannomas current status and future directions
Auteur: S. Cornelissen
Titel: Computer-aided prediction of tumor response one year after Gamma Knife radiosurgery on vestibular schwannoma using deep learning
Auteur: S Cornelissen, PPJH Langenhuizen, SM Schouten, HPM Kunst, HB Verheul
Titel: A link between functional MRI and working memory performance in brain tumor patients
Auteur: L. Smolders
Titel: Personalization in the treatment decision-making process in surgical consultations of brain tumor patients and neurosurgeons
Auteur: I.J.M. Bras 1,2 M.M. Sitskoorn 2 I.J.M. van Vugt 1 M.C.W. Joosen 3 A.P.Y. Hoogendoorn 4 G.J.M. Rutten 1 K. Gehring 1,2 1 Elisabeth-TweeSteden Hospital - Department of Neurosurgery, Tilburg, The Netherlands, 2 Tilburg University, Department of Cognitive Neuropsychology, Tilburg, The Netherlands, 3 Tilburg University, Department of Tranzo, Tilburg, The Netherlands, 4 National e-Health Living Lab, Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands
Titel: Personalization in the treatment decision-making process in surgical consultations of brain tumor patients and neurosurgeons
Auteur: I.J.M. Bras 1,2 M.M. Sitskoorn 2 I.J.M. van Vugt 1 M.C.W. Joosen 3 A.P.Y. Hoogendoorn 4 G.J.M. Rutten 1 K. Gehring 1,2 1 Elisabeth-TweeSteden Hospital - Department of Neurosurgery, Tilburg, The Netherlands, 2 Tilburg University, Department of Cognitive Neuropsychology, Tilburg, The Netherlands, 3 Tilburg University, Department of Tranzo, Tilburg, The Netherlands, 4 National e-Health Living Lab, Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands
Link: https://academic.oup.com/neuro-oncology/article/24/Supplement_2/ii70/6692004
Titel: Towards standardized cognitive monitoring during awake surgery. A multicenter approach.
Auteur: GJ Rutten
Titel: The discussion of cognitive functioning with brain tumour patients during presurgical decision making
Auteur: I.J.M. Bras G.J. Rutten I.J.M. Vugt A.P.Y. Hoogendoorn M.M. Sitskoorn K. Gehring
Titel: The discussion of cognitive functioning with brain tumour patients during presurgical decision making
Auteur: I.J.M. Bras G.J. Rutten I.J.M. Vugt A.P.Y. Hoogendoorn M.M. Sitskoorn K. Gehring
Titel: An update on the influence of the pretreatment growth rate on the efficacy of Gamma Knife radiosurgery for vestibular schwannomas
Auteur: P. Langenhuizen, S. Cornelissen, S. Schouten, H. Kunst, P.H.N. de With, J. Verheul
Titel: Computer-aided prediction of tumor response one year after Gamma Knife radiosurgery on vestibular schwannoma using deep learning
Auteur: S Cornelissen, PPJH Langenhuizen, SM Schouten, HPM Kunst, HB Verheul
Titel: Gepersonaliseerde zorg voor hersentumorpatienten
Auteur: GJ Rutten
Titel: Towards standardized cognitive monitoring during awake surgery. A multicenter approach.
Auteur: GJ Rutten
Titel: Sporadic Koos 4 Vestibular Schwannomas: A Volumetric Study of Tumor growth
Auteur: S. Schouten, H. Kunst, P. Langenhuizen, S. Cornelissen, J. Verheul, J. Derks, T. Jansen, J. Mulder
Titel: An update on the influence of the pretreatment growth rate on the efficacy of Gamma Knife radiosurgery for vestibular schwannomas
Auteur: P. Langenhuizen, S. Cornelissen, S. Schouten, H. Kunst, P.H.N. de With, J. Verheul
Titel: Shared decision-making in surgical consultations of brain tumor patients and neurosurgeons
Auteur: I.J.M. Bras, MSc; prof. dr. M.M. Sitskoorn; I.J.M. vugt, BN; dr. M.C.W. Joosen; ir. A.P.Y. Hoogendoorn; dr. G.J.M. Rutten, MD & dr. K. Gehring
Link: https://na.eventscloud.com/website/39334/
Titel: A link between functional MRI and working memory performance in brain tumor patients
Auteur: L. Smolders
Titel: Gepersonaliseerde zorg voor hersentumorpatienten
Auteur: GJ Rutten
Titel: Using deep learning to predict GKRS outcome in vestibular schwannomas current status and future directions
Auteur: S. Cornelissen
Titel: Validation and comparison of a single and multi-institutional automated segmentation algorithm for vestibular schwannoma from contrast-enhanced T1-weighted MRI scans
Auteur: S Cornelissen, PPJH Langenhuizen, SM Schouten, J Shapey, A Kujawa, R Dorent, T Vercauteren, HPM Kunst, HB Verheul
Titel: Samen beslissen met primaire hersentumorpatiënten en zorgprofessionals
Auteur: Iris Bras, Petra Hoogendoorn, Ingrid van Vugt, Margot Joosen, Margriet Sitskoorn, Karin Gehring, Geert-Jan Rutten
Titel: What matters to brain tumor patient John?
Auteur: I.J.M. Bras, MSc dr. G.J.M. Rutten ir. A.P.Y. Hoogendoorn,MSc prof. dr. M.M. Sitskoorn dr. K. Gehring
Titel: Cognitieve revalidatie bij patienten met een hersentumor
Auteur: Karin Gehring
Link: https://hersentumor.nl/publieksdag/presentaties
Titel: Personalization in the treatment decision-making process in surgical consultations of brain tumor patients and neurosurgeons
Auteur: I.J.M. Bras 1,2 M.M. Sitskoorn 2 I.J.M. van Vugt 1 M.C.W. Joosen 3 A.P.Y. Hoogendoorn 4 G.J.M. Rutten 1 K. Gehring 1,2 1 Elisabeth-TweeSteden Hospital - Department of Neurosurgery, Tilburg, The Netherlands, 2 Tilburg University, Department of Cognitive Neuropsychology, Tilburg, The Netherlands, 3 Tilburg University, Department of Tranzo, Tilburg, The Netherlands, 4 National e-Health Living Lab, Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands
Titel: Imaging techniques in neurosurgery
Titel: Imaging techniques in neurosurgery
Auteur: GJM Rutten, gastcollege aan de TU/e(bachelor studenten medical imaging analysis)
Titel: Nieuwsbrief 3: De beste wensen voor 2022
Auteur: I.J.M. Bras, K. Hardus
Titel: Nieuwsbrief 4: De volgende fase: Goings-On (met filmpje Goings-On)
Link: https://vimeo.com/725592092
Titel: Nieuwsbrief 2: Het onderzoek loopt goed
Auteur: I.J.M. Bras, E. van Breugel
Titel: Nieuwsbrief 3: De beste wensen voor 2022
Titel: Nieuwsbrief 4: De volgende fase: Goings-On (met filmpje Goings-On)
Auteur: I.J.M. Bras, E. van Breugel
Link: https://vimeo.com/725592092
Titel: Nieuwsbrief 1: We zijn van start!
Titel: Nieuwsbrief 1: We zijn van start!
Auteur: I.J.M. Bras, E. van Breugel
Titel: Nieuwsbrief 2: Het onderzoek loopt goed
Titel: Jaarlijks gastcollege over Cognitieve stoornissen bij patiënten met een hersentumor aan de Master Medische Psychologie van Tilburg University
Auteur: K Gehring, N Synhaeve
Titel: Jaarlijks gastcollege aan bachelorstudenten Klinische Neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg
Titel: CrossMoDA Challenge
Auteur: R. Dorent, T. Vercauteren, J. Shapey, A. Kujawa, S. Joutard, S. Cornelissen, P. Langenhuizen, B. Glocker, N. Rieke, S. Bakas, S. Connor, M. Ivory, M. Okasha, A. Oviedova
Link: https://crossmoda2022.grand-challenge.org/
Titel: Jaarlijks gastcollege over Cognitieve stoornissen bij patiënten met een hersentumor aan de Master Medische Psychologie van Tilburg University
Titel: CrossMoDA Challenge
Link: https://crossmoda2022.grand-challenge.org/
Titel: Jaarlijks gastcollege aan bachelorstudenten Klinische Neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg
Auteur: GJM Rutten
Titel: Cognitieve problemen bij mensen met en na kanker
Auteur: Schagen, S.B. & Gehring, K.
Titel: Cognitieve problemen bij mensen met en na kanker
Auteur: Schagen, S.B. & Gehring, K.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10070012010006
Looptijd: 66%
Looptijd: 66 %
2020
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. H.B.M. Verheul
Verantwoordelijke organisatie:
Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis