Mobiele menu

Gereed voor proactieve zorgplanningsgesprekken bij dementie

Omdat dementie veel voorkomt en leidt tot achteruitgang in zowel fysiek als geestelijk functioneren is het nodig dat zorgverleners op tijd praten met iemand met dementie en de betrokken naasten over wat wensen en keuzes zijn voor het levenseinde. Een belangrijke voorwaarde voor spreken over proactieve zorg is dat zowel patiënten, naasten als zorgverleners, dit willen en kunnen.

Doel

‘Readiness’ of gereedheid wordt gedefinieerd als ‘de bereidheid en het vermogen om deel te nemen aan het gesprek over progressie van ziekte, huidige fysieke en mentale toestand, en toekomstscenario’s’. Om de readiness te vergroten, en daarmee gesprekken op te starten, zijn gesprekshulpen beschikbaar. Met ons project willen we structureel en effectief deze gesprekshulpen inbedden in de hele zorgketen van thuis, ziekenhuis tot en met verpleeghuis voor mensen met dementie en hun naasten. En vanaf diagnose tot aan overlijden ter ondersteuning van proactieve zorgplanning. We richten ons op de voorwaarde gereedheid (readiness) om in gesprek te komen over proactieve zorgplanning bij patiënten, naasten en zorgverleners, en op de transmurale implementatie van gesprekshulpen in 1e, 2e en 3e lijn in de regio van het consortium Propallia.

Aanpak/werkwijze

We kijken naar gereedheid van patiënten, naasten en van zorgverleners, vanaf start van diagnose tot aan de laatste fase. Ook onderzoeken we de inzet van bestaande gesprekshulpen, zoals de Leidse Gesprekshulp Palliatieve Zorg en de Gesprekshulp De Latere levensfase bij Dementie. We zetten in op (ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van) scholing en op transmurale samenwerking, vanaf het ziekenhuis tot aan het verpleeghuis.

Verwachte resultaten

  • Gereedheid vergroten van mensen met dementie, naasten en zorgverleners om in gesprek te gaan over proactieve zorgplanning.
  • Kennis vergaren over gebruik en kosten van gesprekshulpen om gereedheid te verhogen zowel bij diagnose als verderop gedurende het ziektetraject.
  • Inzicht hoe patiënten en naasten te inspireren om door de inzet van gesprekshulpen kenbaar te kunnen maken wat voor hen belangrijk is.
  • Effectieve scholing voor zorgverleners 1e, 2e en 3e lijn voor het vergroten van gereedheid bij henzelf, en bij hun patiënten en naasten en voor het gebruik van gesprekshulpen voor de opstart, uitvoering en actueel houden van proactieve zorgplanningsgesprekken
  • Het dissemineren en duurzaam implementeren van de scholing en gesprekshulpen in de zorg voor mensen met dementie en hun naasten.

ZonMw en dementie

Dit project ontving financiering uit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Zodat zij zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. Bij mensen met dementie is dat soms een extra uitdaging. Daarom investeren we in onderzoek naar ondersteuning bij praten over wensen en behoeften en samen beslissen met deze doelgroep.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012110006
Looptijd: 33%
Looptijd: 33 %
2023
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. YM van der Linden
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum