Mobiele menu

Gereedschapskist Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Combineren, implementeren en evalueren van bestaande instrumenten - Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Utrecht

Projectomschrijving

De woonvoorzieningen van Bartiméus in Doorn en Zeist verlenen zorg en begeleiding aan mensen met een visuele én verstandelijke beperking. Aandacht voor vroegtijdig signaleren, markeren en proactieve zorgplanning zijn hierbij belangrijk, net als multidisciplinaire samenwerking, overdracht, kennisbevordering en het waarborgen van kwaliteit.

Doel

Het doel is om een uniforme en methodische werkwijze voor de palliatieve zorgfase te ontwikkelen.

Aanpak/werkwijze

De zorgorganisatie Bartiméus start met de zelfevaluatie palliatieve zorg: waar staan we nu? Na de zelfevaluatie maakt de zorgorganisatie een keuze voor implementatie van enkele instrumenten uit de Gereedschapskist van Nivel.

Samenwerkingspartners

We werken samen met Bartiméus.

Verwachte resultaten

Bartiméus heeft een actueel beleid palliatieve zorgverlening met verkregen inzichten en borgt ten minste 2 instrumenten uit de Gereedschapskist. Door implementatie van de Gereedschapskist zijn begeleiders meer bekwaam.

ZonMw en verstandelijke beperking

Dit project ontving financiering uit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Zodat zij zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. Bij mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase is dat soms een extra uitdaging. Daarom investeren we in onderzoek naar ondersteuning bij praten over wensen en behoeften en samen beslissen met deze doelgroep. Lees meer over palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Binnen de intramurale tak van Bartiméus waar zorg en begeleiding verleend wordt aan mensen met een visuele én verstandelijke beperking (instellingsterreinen Doorn en Zeist), ontbreekt het aan uniform en methodisch werken binnen de (terminale) palliatieve zorgfase. Het ontbreekt begeleiders aan expliciete kennis en kunde over wat (terminale) palliatieve zorg inhoudt en hoe je dit optimaal in de praktijk vormgeeft en hierin op een juiste wijze multidisciplinair samenwerkt met cliëntvertegenwoordiger en de verschillende behandelende disciplines. De handelingsverlegenheid ontstaat onder meer doordat er weinig medisch geschoolde begeleiders zijn. Dit alles maakt dat er op momenten een paniek-gevoel kan ontstaan, waardoor niet altijd de goede zorg geboden wordt. Gemiddeld genomen zijn er 6 overlijdens per jaar. Daarnaast wordt er veel langdurige palliatieve zorg geboden bij cliënten, doordat er sprake is van een niet-behandelbeleid. Graag neemt Bartiméus daarom deel aan het (evaluatie)onderzoek en implementatie van onderdelen uit de Gereedschapskist ontwikkeld door het NIVEL. Vooruitlopend op verder intern onderzoek wordt nu reeds geconcludeerd dat de organisatie te weinig actueel beleid heeft m.b.t. palliatieve zorg. Daarom moet bij de basis begonnen worden en onderdelen uit de Gereedschapskist kunnen daarvoor aangewend worden, waarbij er in ieder geval een sterke voorkeur is voor het implementeren van de palliatief zorgconsulent. De inzichten uit het gebruik en implementatie van deze instrumenten worden vastgelegd in het beleid van Bartiméus t.a.v. palliatieve zorgverlening aan mensen met een visuele en verstandelijke beperking.

Kenmerken

Projectnummer:
844001925
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B. Slikkerveer
Verantwoordelijke organisatie:
Careyn