Mobiele menu

Gereedschapskist Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Combineren, implementeren en evalueren van bestaande instrumenten - Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Utrecht

De woonvoorzieningen van Bartiméus in Doorn en Zeist verlenen zorg en begeleiding aan mensen met een visuele én verstandelijke beperking. Aandacht voor vroegtijdig signaleren, markeren en proactieve zorgplanning zijn hierbij belangrijk, net als multidisciplinaire samenwerking, overdracht, kennisbevordering en het waarborgen van kwaliteit.

Doel

Het doel is om een uniforme en methodische werkwijze voor de palliatieve zorgfase te ontwikkelen.

Aanpak/werkwijze

De zorgorganisatie Bartiméus start met de zelfevaluatie palliatieve zorg: waar staan we nu? Na de zelfevaluatie maakt de zorgorganisatie een keuze voor implementatie van enkele instrumenten uit de Gereedschapskist van Nivel.

Samenwerkingspartners

We werken samen met Bartiméus.

Verwachte resultaten

Bartiméus heeft een actueel beleid palliatieve zorgverlening met verkregen inzichten en borgt ten minste 2 instrumenten uit de Gereedschapskist. Door implementatie van de Gereedschapskist zijn begeleiders meer bekwaam.

ZonMw en verstandelijke beperking

Dit project ontving financiering uit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Zodat zij zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. Bij mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase is dat soms een extra uitdaging. Daarom investeren we in onderzoek naar ondersteuning bij praten over wensen en behoeften en samen beslissen met deze doelgroep. Lees meer over palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Producten

Titel: Beeldmerk
Titel: Materialen niet-pluisgevoellijst
Titel: Instructies e-learning

Kenmerken

Projectnummer:
844001925
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. M. Wanders
Verantwoordelijke organisatie:
Careyn