Mobiele menu

Gereedschapskist Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Combineren, implementeren en evalueren van bestaande instrumenten (Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Limburg, regio Roermond en Weert)

Projectomschrijving

Daelzicht is een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Doordat het huidige palliatieve zorgbeleid als onvoldoende geconcretiseerd wordt ervaren, wil Daelzicht de kwaliteit van hun geboden palliatieve zorg verder verbeteren.

Werkwijze

Door middel van een zelfevaluatie brengt Daelzicht de huidige stand van zaken op het gebied van palliatieve zorg in kaart. Vervolgens werkt een speciaal aangestelde actieonderzoeksgroep de resultaten van deze zelfevaluatie uit in concrete vervolgstappen en implementeren zij instrumenten uit de aangereikte gereedschapskist. 30 maanden na de start van dit project zal Daelzicht opnieuw dezelfde zelfevaluatie uitvoeren.

Verwacht resultaat

Door de resultaten van de tweede zelfevaluatie te vergelijken met de eerste zelfevaluatie kan worden bepaald of de geboden palliatieve zorg binnen Daelzicht als verbeterd wordt ervaren. Daelzicht beoogt een verbetering te zien in de geboden palliatieve zorg en borging ervan.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Daelzicht is een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Hun zorgvisie, ‘Daar word je gezien’, geldt in alle levensfasen: dus ook in de palliatieve levensfase. Doordat het huidige palliatieve zorgbeleid als onvoldoende geconcretiseerd wordt ervaren, wil Daelzicht de kwaliteit van hun geboden palliatieve zorg verder verbeteren. Door middel van een zelfevaluatie zal Daelzicht de huidige stand van zaken op het gebied van palliatieve zorg in kaart brengen. Vervolgens zal een speciaal aangestelde actieonderzoeksgroep de resultaten van deze zelfevaluatie uitwerken in concrete vervolgstappen en instrumenten implementeren uit een door ZonMW aangereikte gereedschapskist. Dertig maanden na de start van dit project zal Daelzicht opnieuw dezelfde zelfevaluatie uitvoeren. Door de resultaten van de tweede zelfevaluatie te vergelijken met de eerste zelfevaluatie zal kunnen worden bepaald of de geboden palliatieve zorg binnen Daelzicht als verbeterd ervaren wordt. Bij afronding van het project hoopt Daelzicht een verbetering te zien in de geboden palliatieve zorg en borging ervan. Specifiek wil Daelzicht het palliatieve zorgbeleid beter toegepast hebben in de werkprocessen.’

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
844001919
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. D.J.J.M. Meertens
Verantwoordelijke organisatie:
Daelzicht