Mobiele menu

Gereedschapskist Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - WF

Voor mensen met een verstandelijke beperking (VB) moet er goede palliatieve zorg zijn. Deze groep is extra kwetsbaar vanwege hun geringe mogelijkheden voor regie over hun leven.

Doel

Het doel is het toepassen van de Gereedschapskist, een verzameling instrumenten om de palliatieve zorg voor mensen met een VB te verbeteren.

Aanpak/werkwijze

Eerst voert de organisatie LeekerweideGroep een zelfevaluatie uit waarmee ze het palliatieve zorgbeleid op organisatieniveau in kaart brengen. Daarna implementeert de organisatie 1 of meerdere instrumenten uit de Gereedschapskist.

Samenwerkingspartners

We werken samen met de zorgorganisatie LeekerweideGroep.

Verwachte resultaten

De gekozen instrumenten moeten er voor zorgen dat cliënten een betere kwaliteit van hun laatste levensfase ervaren, de begeleiding zich ondersteund voelt én ook de familie en naasten zich betrokken en ondersteund voelen. LeekerweideGroep wil palliatieve zorg op maat geven aan cliënten en wil na de projectperiode de instrumenten breed uitrollen in de organisatie.

ZonMw en verstandelijke beperking

Dit project ontving financiering uit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Zodat zij zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. Bij mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase is dat soms een extra uitdaging. Daarom investeren we in onderzoek naar ondersteuning bij praten over wensen en behoeften en samen beslissen met deze doelgroep. Lees meer over palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Kenmerken

Projectnummer:
844001934
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P. Appeldoorn
Verantwoordelijke organisatie:
Zorgoptimalisatie Noord-Holland (ZONH)