Mobiele menu

Gereedschapskist Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - KvNH

Projectomschrijving

Binnen Zorg Optimalisatie Noord-Holland willen we werken aan het verbeteren van de palliatieve zorg door de inzet van nieuwe instrumenten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Doel

We willen de bewustwording van onze zorgmedewerkers vergroten rond de huidige en toekomstige palliatieve situatie van cliënten en de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking verbeteren.

Aanpak/werkwijze

Er is gekozen voor het opleiden van 2 zorgconsulenten palliatieve zorg om de cliënten en medewerkers in dit proces te ondersteunen en begeleiden. En we kozen voor het boekje ’Zorgen tot de laatste dag’ om de bewustwording over palliatieve zorg te vergroten.

Samenwerkingspartners

We werken samen met ’s Heeren Loo.

Resultaten

Als mooi resultaat kan benoemd worden dat er een team zorgconsulenten palliatieve zorg is gevormd die de cliënten en medewerkers actief begeleid en ondersteunt in situaties waarin sprake is van palliatieve zorg. Er is ook een grotere bewustwording bij de zorgmedewerkers rond de kwetsbaarheid en een naderend levenseinde van de cliënten. Het team kan beter inspelen op de situaties die zich voor gaan doen in de palliatieve en terminale fase. Daarnaast herkennen zij symptomen beter zodat de zorg voor de cliënt kwalitatief fors verbetert omdat er direct zorg wordt geboden waar en wanneer dat nodig is.

ZonMw en verstandelijke beperking

Dit project ontving financiering uit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Zodat zij zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. Bij mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase is dat soms een extra uitdaging. Daarom investeren we in onderzoek naar ondersteuning bij praten over wensen en behoeften en samen beslissen met deze doelgroep.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het netwerk palliatieve zorg Kop van Noord-Holland gaat samen met ’s Heerenloo, locatie Noorderhaven, het project 'Gereedschapskist: Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking' uitvoeren omdat er voor mensen met een verstandelijke beperking goede palliatieve zorg moet zijn. Deze groep is extra kwetsbaar vanwege hun geringe mogelijkheden voor regie over hun leven.

 

Werkwijze

Binnen dit project zal ’s Heerenloo een zelfevaluatie uitvoeren en daarna één of meerdere instrumenten uit de gereedschapskist implementeren. De gekozen instrumenten moeten passen bij de behoeften van de zorgverleners zodat zij na implementatie significant meer weten over palliatieve zorg, competenter zijn in het bieden van palliatieve zorg en positiever zijn over de kwaliteit van de geboden palliatieve zorg voor cliënt en naasten.

 

Verwacht resultaat

’s Heerenloo wil dat palliatieve zorg op maat gegeven kan worden aan cliënten en wil na de projectperiode de instrumenten breed uitrollen in de organisatie.

Kenmerken

Projectnummer:
844001935
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Y. Goudsblom
Verantwoordelijke organisatie:
ZONH