Mobiele menu

Gereedschapskist Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - KvNH

Binnen Zorg Optimalisatie Noord-Holland willen we werken aan het verbeteren van de palliatieve zorg door de inzet van nieuwe instrumenten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Doel

We willen de bewustwording van onze zorgmedewerkers vergroten rond de huidige en toekomstige palliatieve situatie van cliënten en de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking verbeteren.

Aanpak/werkwijze

Er is gekozen voor het opleiden van 2 zorgconsulenten palliatieve zorg om de cliënten en medewerkers in dit proces te ondersteunen en begeleiden. En we kozen voor het boekje ’Zorgen tot de laatste dag’ om de bewustwording over palliatieve zorg te vergroten.

Samenwerkingspartners

We werken samen met ’s Heeren Loo.

Resultaten

Als mooi resultaat kan benoemd worden dat er een team zorgconsulenten palliatieve zorg is gevormd die de cliënten en medewerkers actief begeleid en ondersteunt in situaties waarin sprake is van palliatieve zorg. Er is ook een grotere bewustwording bij de zorgmedewerkers rond de kwetsbaarheid en een naderend levenseinde van de cliënten. Het team kan beter inspelen op de situaties die zich voor gaan doen in de palliatieve en terminale fase. Daarnaast herkennen zij symptomen beter zodat de zorg voor de cliënt kwalitatief fors verbetert omdat er direct zorg wordt geboden waar en wanneer dat nodig is.

ZonMw en verstandelijke beperking

Dit project ontving financiering uit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Zodat zij zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. Bij mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase is dat soms een extra uitdaging. Daarom investeren we in onderzoek naar ondersteuning bij praten over wensen en behoeften en samen beslissen met deze doelgroep.

Kenmerken

Projectnummer:
844001935
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Y. Goudsblom
Verantwoordelijke organisatie:
ZONH