Mobiele menu

IN GESPREK met cliënten en hun naasten over voorkeuren en wensen in palliatieve zorg

Projectomschrijving

Topaz streeft naar persoonlijke en hoogwaardige zorg aansluitend bij behoeften van cliënten. Palliatieve zorg is een belangrijk onderdeel van de zorg en behandeling die wij bieden. Er vinden nog te weinig goede gesprekken over palliatieve zorg met cliënten en naasten plaats.

Doel

Wij willen meer en betere gesprekken voeren over proactieve palliatieve zorgplanning met cliënten en naasten. Zodat onze zorgprofessionals (verzorgenden, verpleegkundig specialisten en artsen) vaardig zijn om proactieve palliatieve zorgplanningsgesprekken te voeren en voorkeuren en wensen te registeren. Dat maakt de palliatieve zorg persoonsgerichter en beter aansluitend bij de wensen en behoeften van onze cliënten en hun naasten.

Aanpak/werkwijze

We implementeren de interventie ‘Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve zorgplanning (SVP)’. Dit doen we op 9 Topaz locaties, waarbij tenminste 2 zorgprofessionals een proactieve zorgplanningsgesprekstraining volgen.

Samenwerkingspartners

Topaz is lid van het Universitair Netwerk voor Care Zuid Holland (UNC-ZH). Wij gaan onze ervaringen met de implementatie van de SVP-interventie delen met de andere zorgorganisaties binnen dit netwerk.

Verwachte resultaten

Onze getrainde zorgprofessionals passen de kennis die zij opdoen toe binnen onze locaties en borgen deze kennis, na evaluaties met cliënten en naasten. Wij streven ernaar dat bij afloop van dit project, eind 2024, de werkwijze en training van de interventie een vast onderdeel is van onze zorg en scholing. Hierdoor maken wij onze palliatieve zorg persoonsgerichter, passend bij ons motto ‘het hele leven telt’.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Topaz streeft naar persoonlijke en hoogwaardige zorg aansluitend bij behoeften van cliënten. Palliatieve zorg is een belangrijk onderdeel van de zorg en behandeling die wij bieden.

Wij willen meer en betere gesprekken voeren over proactieve palliatieve zorgplanning met cliënten en naasten. We willen dat zorgprofessionals (verzorgenden, verpleegkundige specialisten en artsen) vaardig zijn om proactieve palliatieve zorgplanningsgesprekken te voeren en voorkeuren en wensen te registeren. Daarnaast willen we dat palliatieve zorg persoonsgerichter wordt en beter aansluit bij cliënten en hun naasten.

Wij gaan op onze 9 locaties tenminste 2 zorgprofessionals een gesprekstraining laten volgen. Deze zorgprofessionals gaan de kennis die zij opdoen borgen op locaties, na evaluaties met cliënten en naasten. Hierdoor wordt onze palliatieve zorg persoonsgerichter, passend bij ons motto ‘het hele leven telt’.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012220005
Looptijd: 65%
Looptijd: 65 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. Schreuders
Verantwoordelijke organisatie:
Topaz