Mobiele menu

In gesprek met thuiswonende ouderen met een visuele beperking over hun sociaal netwerk

Het hebben van een sociaal netwerk draagt bij aan fysieke en psychologische gezondheid. Thuiswonende ouderen met een visuele beperking hebben gemiddeld minder sociale contacten en voelen zich eenzamer dan ouderen zonder visuele beperking. Binnen de hulpverlening aan deze doelgroep is nog te weinig structurele aandacht voor het sociaal netwerk.

 

Doel en opzet

Om ouderen met een visuele beperking te ondersteunen in hun zelf-regie, is het belangrijk om hun sociale netwerk goed in kaart te brengen. Dit geeft vervolgens handvatten om het netwerk te versterken.

 

In dit project zetten we daarom in op:

  1. Inventariseren van beschikbare en bruikbare instrumenten om het sociale netwerk van deze doelgroep in kaart te brengen en welke aanpassingen eventueel nodig zijn om een instrument toepasbaar te maken voor de doelgroep ouderen met een visuele beperking.
  2. Ontwikkelen we een hulpmiddel voor professionals om het goede gesprek te voeren waarmee zij het sociale netwerk van de cliënt in kaart kunnen brengen.

Kenmerken

Projectnummer:
637005119
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. N. Bleijenberg
Verantwoordelijke organisatie:
Bartiméus