Mobiele menu

In gesprek over de dag van morgen: verduurzaming Advance Care Planning in de regio Zuidwest-Nederland

Door de wensen en voorkeuren van (kwetsbare) ouderen tijdig te bespreken en vast te leggen, kunnen belastende medische behandelingen en onderzoeken worden voorkomen dan wel uitgesteld en de kwaliteit van leven worden verhoogd. Dit vraagt om bewustwording, bredere kennisuitwisseling en het meer bespreekbaar maken en standaardiseren van het proces rondom proactieve zorgplanning.

We willen binnen dit project bijdragen aan betere afspraken over ieders taken en rollen in het proces en over informatievastlegging -deling.

Dit doen wij middels een pilot waarbij zowel de 1e als 2e lijn evenals ouderen en mantelzorgers zelf zijn betrokken. We achterhalen welke aanpak passend is om a) wederzijds begrip en inzicht te laten ontstaan over de verschillende perspectieven en kennis van professionals, naasten en ouderen zelf rondom ACP en b) informatie deelbaar te maken binnen en tussen 0e, 1e en 2e lijn.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
06390052120008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Projectleider en penvoerder:
HM. Van Dijk
Verantwoordelijke organisatie:
WMO Radar Rotterdam