Mobiele menu

Gesprekken die Levens Redden: Workshops over Suïcidepreventie voor Studenten

Projectomschrijving

Suïcidale gedachten onder studenten zijn een urgent maatschappelijk probleem in Nederland. Het taboe rondom suïcide blijft bestaan, waardoor studenten terughoudend zijn om hierover te praten. Dit geldt voor zowel studenten met suïcidale gedachten zelf als hun medestudenten. 

Doel

Dit participatieve en praktijkgerichte onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de kennis, houding en perceptie van studenten met betrekking tot communicatie over suïcide, om op basis hiervan effectieve tools ter interventie te ontwikkelen. Zo wordt een workshop ontwikkeld en uitgevoerd om de communicatievaardigheden van studenten met betrekking tot suïcide te verbeteren en het stigma rondom suïcide te verminderen.

Verwachte resultaten

De opbrengsten van dit onderzoek dragen bij aan het doorbreken van het taboe rondom suïcide onder studenten, het bevorderen van veilige communicatie en het vergroten van bewustzijn en begrip over suïcidepreventie. En zo een positieve impact maken op het welzijn van deze kwetsbare groep.

Kenmerken

Projectnummer:
07440122230012
Looptijd: 62%
Looptijd: 62 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. van der Hallen
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Universiteit Rotterdam