Mobiele menu

Get Ready, Own the World (G.R.O.W.)

Projectomschrijving

De MDT-reis

Bij G.R.O.W., een MDT-traject in het onderwijs, kunnen studenten kiezen uit verschillende opties op een menukaart. Doel: het perspectief van de jongeren verbreden, talenten ontwikkelen en hun netwerk vergroten.
 
Studenten kunnen in dit MDT-traject verschillende thema’s combineren die aansluiten op hun eigen interesses. Denk aan discriminatie, diversiteit in geaardheid, media, politiek, vrijheid van meningsuiting, gezonde leefstijl en netwerken. Op deze manier krijgen ze de ruimte om binnen het burgerschapscurriculum van hun opleiding te werken aan persoonlijke vaardigheden.

Alleen, samen met een paar klasgenoten of de hele klas gaan deelnemers aan de slag met het uitstippelen van de MDT-reis. Ze krijgen begeleiding van een peer-educator en coach en volgen interactieve trainingen en workshops. En dan zijn er nog gastlessen, excursies en eventueel extra begeleiding van (maatschappelijke) organisaties.

Nadat de deelnemers hebben ontdekt waar hun talenten en vaardigheden liggen, gaan de aan de slag bij een maatschappelijke organisatie. Hoe ze dat invullen is maatwerk: bijvoorbeeld wekelijks of in de vorm van een project.

De tijdsinvestering is ongeveer 80 uur en na afloop ontvangen alle studenten een certificaat dat ze op hun cv kunnen zetten.

Betekenis

  • Voor jongeren

Mbo-studenten voelen zich vaak achtergesteld ten opzicht van studenten op het Hbo of Wo. En dat is niet gek, want veel programma’s voor jongeren richten zich ook hoger opgeleiden. Doen het deelnemen aan dit traject kunnen Mbo-studenten ervaren dat zij aanjagers kunnen zijn van maatschappelijke impact. Omdat het traject maatwerk is en aansluit op talenten en interesses van de jongeren, krijgt iedereen evenveel kansen.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Door de combinatie van MDT en onderwijs worden de studenten zelfredzaam, zelfbewust en ontwikkelen ze een flexibele houding richting de arbeidsmarkt. Met hun frisse en innovatieve blik leveren jongeren bovendien een waardevolle bijdrage aan de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid en inclusiviteit.
Voor scholen betekent dit lastenverlichting en extra ondersteuning in het ontwikkelen van het curriculum. Organisaties zien hun vrijwilligersbestand verjongen en ervaren een frisse wind op de werkvloer. Het kan hen helpen innoveren en beter laten aansluiten bij nieuwere generaties.

Doelgroep

MBO-studenten van vier verschillende ROC’s in de leeftijd van 16-27 jaar.

Regio

Den Haag, Den Bosch, Haarlem, Beverwijk, Hoofddorp, Purmerend, Alkmaar en Hoorn.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Voor G.R.O.W. is een menukaart ontwikkeld waar flexibiliteit, maatwerk en keuze centraal staan. Studenten krijgen de mogelijkheid te kiezen uit verschillende MDT-trajecten. Al deze onderwerpen hebben als doel het perspectief van de jongeren te verbreden, talenten te ontwikkelen en hun netwerk te vergroten. In totaal investeren de jongeren 80 uur in zes maanden tijd. Dit project richt zich op mbo-studenten van vijf aangesloten partners. Deze zijn verspreid over een aantal grootstedelijke gebieden, namelijk Den Haag, Den Bosch, Haarlem, Beverwijk, Hoofddorp, Purmerend, Alkmaar en Hoorn. Het project wordt per school aangeboden bij verschillende opleidingsclusters en niveaus. Dit creëert een goede spreiding binnen het mbo. G.R.O.W. biedt mbo-scholen een menukaart en toolkit die inspelen op de behoeften van de partners. Samen met vier grote mbo-scholen leggen we de fundering voor MDT binnen het mbo. Studenten kiezen uit een menukaart van verschillende MDT-trajecten, waarbij het mogelijk is om verschillende thema’s te combineren. Hierdoor staan de interesses van de jongeren centraal. Door onze in-house locaties verlagen we letterlijk de drempel voor studenten en docenten voor het verkrijgen van informatie en het biedt een plek voor onze trainers om te werken. Hierdoor is G.R.O.W. goed zichtbaar en sterk geïntegreerd binnen de scholen. Gedurende het project wordt er in samenspraak met de partners, studenten, gemeenten en maatschappelijke organisaties gekeken hoe MDT stevig kan inbedden binnen het mbo-onderwijs. Dat doen we door het opzetten van een ‘MDT-taskforce’ die bestaat uit alle G.R.O.W.-partners die elk kwartaal samenkomen. Het doel is om de scholen ‘MDT-proof’ te maken door ervaringen te delen en uitdagingen gezamenlijk aan te pakken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
07430072110022
Looptijd: 92%
Looptijd: 92 %
2022
2024
Projectleider en penvoerder:
drs. S Burger
Verantwoordelijke organisatie:
Young Society