Mobiele menu

Gezamenlijk regiobeeld Regionale zorgalliantie IJssel-Vecht

Projectomschrijving

De Regionale Zorg Alliantie (RZA) Zwolle heeft een regiobeeld ontwikkeld voor Zwolle en omgeving. Het regiobeeld geeft een integraal inzicht in de (positieve) gezondheid van inwoners en heeft als doel inzicht te krijgen in kansrijke strategische thema’s in regio Zwolle. Hierdoor kunnen gerichte interventies, programmalijnen en/of projecten worden gestart.

In het regiobeeld zijn zowel Triple Aim en Positieve Gezondheid vertaald naar meetbare gegevens. Meer dan 100 indicatoren zijn opgenomen in het rapport. Het regiobeeld beslaat 12 gemeenten rond Zwolle en bevat gegevens op gemeenteniveau. Na gemeenschappelijke interpretatie en interactieve discussie zijn regionale speerpunten gekozen en worden nieuwe initiatieven gestart.

Kansrijke thema’s:

  • Leefstijl – roken, drankgebruik, (onder)voeding
  • Mentale gezondheid – emotionele eenzaamheid en depressie
  • Grijze druk – Kwetsbare ouderen en chronische aandoeningen
  • Laaggeletterdheid

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het doel wat de Regionale Zorgalliantie Ijssel-Vecht met het regiobeeld wil behalen, is om: 1) te bepalen welke specifieke informatie uit het op te stellen regiobeeld moet zijn te halen voor een gedeeld beeld van de sociale en gezondheidssituatie van de 65-plussers en jongeren tot en met 18 jaar krijgen. Beoogd resultaat: goed inzicht in de zorg- en ondersteuningsvraag van de inwoners in IJssel-Vecht; 2) te bepalen welke data vanuit het sociale domein, de curatieve zorg, de langdurige zorg en de jeugdzorg nodig is om de specifieke informatie ook te kunnen achterhalen en op welke wijze we de relevante data vanuit de verschillende domeinen aan elkaar kunnen verbinden. Tevens worden de IJssellandscan (ontsluiting van informatie GGD, RIVM, CBC, NIVEL, ROS-wijkscan), Vektis, Zorgprisma Publiek, Regiobeeld.nl en de Buurtmonitor onderzocht op wat hiervan nodig is voor ons regiobeeld. Uiteindelijk doel van het regiobeeld is onze zorg- en ondersteuningsaanbod goed aan te laten sluiten op de specifieke behoeften van de 65-plussers en jongeren tot en met 18 jaar in de regio IJssel-Vecht. Ook het Kenniscentrum Ketenzorg betrekken we hierbij.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100441910013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
PH.J. van Klaveren
Verantwoordelijke organisatie:
Medrie