Mobiele menu

Gezamenlijk regiobeeld Regionale zorgalliantie IJssel-Vecht

De Regionale Zorg Alliantie (RZA) Zwolle heeft een regiobeeld ontwikkeld voor Zwolle en omgeving. Het regiobeeld geeft een integraal inzicht in de (positieve) gezondheid van inwoners en heeft als doel inzicht te krijgen in kansrijke strategische thema’s in regio Zwolle. Hierdoor kunnen gerichte interventies, programmalijnen en/of projecten worden gestart.

In het regiobeeld zijn zowel Triple Aim en Positieve Gezondheid vertaald naar meetbare gegevens. Meer dan 100 indicatoren zijn opgenomen in het rapport. Het regiobeeld beslaat 12 gemeenten rond Zwolle en bevat gegevens op gemeenteniveau. Na gemeenschappelijke interpretatie en interactieve discussie zijn regionale speerpunten gekozen en worden nieuwe initiatieven gestart.

Kansrijke thema’s:

  • Leefstijl – roken, drankgebruik, (onder)voeding
  • Mentale gezondheid – emotionele eenzaamheid en depressie
  • Grijze druk – Kwetsbare ouderen en chronische aandoeningen
  • Laaggeletterdheid

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100441910013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
PH.J. van Klaveren
Verantwoordelijke organisatie:
Medrie