Mobiele menu

Gezamenlijke besluitvorming in psychofarmaca behandelingsbeslissingen bij patiënten met dementie in verpleeghuizen. Onderzoek naar actieve betrokkenheid van de mantelzorger.

Voor cliënten met dementie in het verpleeghuis is het vaak niet meer mogelijk om mee te beslissen over een behandeling en wordt de cliënt vertegenwoordigd door de familie, in de rol van wettelijk vertegenwoordiger.

Onderzoek

In dit onderzoek is gekeken hoe de familie bij de behandeling van onbegrepen gedrag momenteel betrokken wordt. Daarnaast is gevraagd hoe families betrokken willen worden.

Resultaten

Het onderzoek laat zien dat zorgverleners niet altijd weten in welke mate familie betrokken wil zijn. Dit wordt vaak niet door zorgverleners/professionals gevraagd. Vaak vinden gesprekken eerst zonder familie plaats en wordt pas achteraf de uitkomst medegedeeld. Er is een informatiefolder ontwikkeld met tips voor zorgverleners en families over hoe familie betrokken kan worden. Aan de hand van deze tips kan men een gezamenlijk gesprek voorbereiden om wensen en verwachtingen te uiten en bij te stellen. Daarna kan men mogelijk samen een besluit nemen over de behandeling van het onbegrepen gedrag.

Impact

Meer betrokkenheid van familie bij behandelbeslissingen kan positief zijn. Families zijn tevredener, er is een betere relatie tussen zorgprofessionals en naasten en er worden kwalitatief betere beslissingen ervaren.

Producten

Titel: Including informal caregivers in decision making regarding the treatment of neuropsychiatric symptoms in dementia
Auteur: S.I.M. Janus, E. Warmelink, J.G. van Manen, W. Achterberg, S.U. Zuidema
Titel: Including informal caregivers in decision making regarding the treatment of neuropsychiatric symptoms
Auteur: S.I.M. Janus, E. Warmelink, J.G. van Manen, W. Achterberg, S.U.Zuidema
Titel: Behandeling van onrust, agressie en leed bij mensen met dementie
Auteur: Janus S, Zuidema SU. UNO-UMCG, UNC-ZH, Verenso, Alzheimer Nederland en ZonMw.

Verslagen


Eindverslag

Voor cliënten met dementie in het verpleeghuis is het vaak niet meer mogelijk om mee te beslissen over een behandeling. De familie vertegenwoordigt dan de cliënt. Doormiddel van vragenlijsten, observaties en interviews met familie, artsen, psychologen en verzorgenden werd onderzocht hoe de familie bij de behandeling van onbegrepen gedrag momenteel betrokken wordt. Daarnaast werd gevraagd hoe families betrokken willen worden. Ook werden de ervaringen en wensen van de zorgverleners verkend.
Het onderzoek heeft laten zien dat zorgverleners niet altijd weten in welke mate familie betrokken willen zijn. Dit wordt vaak niet door de zorg gevraagd. Vaak vinden gesprekken eerst zonder familie plaats. De familie wordt pas achteraf de uitkomst medegedeeld. Meer betrokkenheid van familie bij behandelbeslissingen kan er positief zijn. Families zijn tevredener, er is een betere relaties tussen zorgprofessionals en naasten en er kwalitatief betere beslissingen worden ervaren.

De verhoudingen tussen arts, verzorgende, psychologen en mantelzorger, de vertegenwoordiger van de cliënt, kunnen complex zijn. Vooral als het gaat om ieders rol in de beslissing bij de behandeling van onbegrepen gedrag met medicatie die het gedrag beïnvloeden (psychofarmaca). Samen beslissen wordt vaak gezien als ideaal, maar de vraag is in hoeverre dat bij cliënten met dementie gewenst of mogelijk is.
Met het onderzoek willen we graag meer inzicht verkrijgen over hoe die besluitvorming over het voorschrijven van psychofarmaca er in de praktijk precies uitziet. Om dit te bereiken vragen we artsen, zorgprofessionals en vertegenwoordigers die betrokken zijn bij zorg van individuele cliënten om vragenlijsten in te vullen en deel te nemen aan interviews en zullen we ook een aantal gesprekken tussen zorgprofessionals en familie observeren. Hiervoor zijn we momenteel nog bezig met het werven van deelnemers aan het onderzoek en het verzamelen van de onderzoeksgegevens.
De resultaten van dit onderzoek zullen tot meer inzicht in het besluitvormingsproces leiden. Dit kan bijdragen aan een evaluatie van de huidige werkwijze in het verpleeghuis. Daarnaast is het een goede manier om artsen en andere zorgprofessionals over de behoeften van de wettelijke vertegenwoordigers te informeren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
844001499
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. S.U. Zuidema
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen