Mobiele menu

Gezinnen in beweging

Voetbalvereniging Groote Lindt en Stichting Hattrick richten zich met diverse gezondheid- en welzijnsorganisaties en sportaanbieders op 2 specifieke doelgroepen. Kinderen (en ouders) van 0-4 jaar en jongeren van 12-18 jaar met (risico op) overgewicht of obesitas uit lage SES gezinnen uit de wijken Kort Ambacht en Noord in de gemeente Zwijndrecht.


Met de interventie Mini gewichtige gezinnen staat het stimuleren van beweging en gezonde voeding centraal. Door de interventie zal het bewust worden van gezondere keuzes en daardoor een gezondere leefstijl worden gestimuleerd. Met ‘gezinnen in beweging’ richten ze zich op voedingsadvies, opvoedingsondersteuning, ouderparticipatie en een passend sport- en beweegaanbod.


Het belangrijkste doel van het project is om in 2 jaar 30 gezinnen uit bovengenoemde wijken deel te laten nemen aan het project. (20 0-4 jaar en 10 12-18 jaar)

Verslagen


Eindverslag

Groote Lindt en Stichting Hattrick richt zich met diverse sportaanbieders, gezondheid- en welzijnsorganisaties op 2 specifieke doelgroep. Het 1e jaar heeft de focus gelegen op kinderen (en ouders) van 0-4 jaar met (risico op) overgewicht of obesitas uit gezinnen met een lage sociale economische status uit de wijken Kort Ambacht en Noord te Zwijndrecht. Binnen het project Gezinnen in beweging richten we ons op 3 thema's namelijk; bewegen, opvoeding en gezonde leefstijl.

Groote Lindt en Stichting Hattrick richt zich met diverse sportaanbieders, gezondheid- en welzijnsorganisaties op 2 specifieke doelgroep. Het 1e jaar heeft de focus gelegen op kinderen (en ouders) van 0-4 jaar met (risico op) overgewicht of obesitas uit gezinnen met een lage sociale economische status uit de wijken Kort Ambacht en Noord te Zwijndrecht.

Binnen het project Gezinnen in beweging richten we ons op 3 thema's namelijk; bewegen, opvoeding en gezonde leefstijl.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524005509
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. Tempelaar
Verantwoordelijke organisatie:
v.v. Groote Lindt