Mobiele menu

Samenvatting

Bij jongeren die verblijven in de JeugdzorgPlus is vaak sprake van ernstige en complexe problematiek.
Regelmatig vormen zij een gevaar voor zichzelf en of hun omgeving en vertonen zij (of hun omgeving) zorgmijdend gedrag.
Aangenomen wordt dat gezins/systeemgericht werken binnen JeugdzorgPlus gunstige effecten zal hebben, maar er is nog geen onderzoek gedaan waaruit blijkt dat dat ook daadwerkelijk zo is. Daarbij is het ook nog niet helder welke vormen van betrokkenheid van belang zijn: gaat het om bezoek, betrokkenheid bij besluitvorming, deelname aan activiteiten, gesprekken met ouders in de thuisomgeving? Dit onderzoek had als doel om inzicht te krijgen in de wijze waarop het systeem van de jongere een plek krijgt in de behandeling van de jongeren in de JeugdzorgPlus, het verband tussen de mate van participatie van het systeem en het succes van de behandeling. Ook is de invloed van kenmerken van het kind en diens omgeving op deze relatie in het onderzoek meegenomen.

Lees de volledige rapportage 'Gezinsgericht werken in de JeugdzorgPlus: Wat werkt voor wie?'

Kenmerken

Projectnummer:
727023004
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2017
2017
Gerelateerde subsidieronde:
Verantwoordelijke organisatie:
Intermetzo