Mobiele menu

Gezinsgerichte interventie voor kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel.

Projectomschrijving

Gezinsgerichte zorg bij kinderrevalidatie

Gezinsgerichte zorg staat binnen de kinderrevalidatie hoog op de agenda. Er zijn aanwijzingen dat de uitkomst na hersenletsel bij een kind afhangt van de manier waarop het gezin van het kind zich aanpast aan de situatie. Het gezinsgericht werken is in Nederland nog onvoldoende uitgewerkt: een Nederlandstalig interventieprogramma ontbreekt.

Doel
Het doel van dit project was het ontwikkelen en verspreiden van een interventieprogramma op het gebied van gezinsgericht werken. De interventie richt zich op cognitieve en gedragsmatige veranderingen bij kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel. Het programma is gebaseerd op het in Brazilië ontwikkelde programma ‘SARAH family-based rehabilitation’. Dit programma focust specifiek op de ouders/verzorgers van kinderen met NAH die moeten revalideren. Uniek aan het programma is dat professionals het kind en de ouders thuis en op school observeren. Ze geven ouders een centrale rol bij het halen van de behandeldoelen.

Producten

Auteur: Ingrid Rentinck en Arend de Kloet
Auteur: Ingrid Rentinck en Arend de Kloet
Titel: Gezinsgericht werken in de revalidatie

Verslagen


Eindverslag

Gezinsgerichte zorg staat binnen de kinderrevalidatie hoog op de agenda. Uitgangspunt hierbij is dat de ouders hun kind het beste kennen, elk kind en elk gezin uniek is en dat de optimale ontwikkeling van het kind zal plaatsvinden binnen de leefomgeving van het kind. Er zijn evidente aanwijzingen dat de lange termijn uitkomst na hersenletsel gerelateerd is aan de wijze waarop gezinnen in staat zijn om zich aan te passen aan de ontwikkelingsbehoeften van het kind met niet-aangeboren hersenletsel en veranderde gezins-en opvoedingssituatie. De bouwstenen van gezinsgericht werken zijn in Nederland nog onvoldoende expliciet uitgewerkt, een Nederlandstalig interventieprogramma ontbreekt in de revalidatie.
In dit project wordt een implementatieprotocol ontwikkeld en ingezet, waarin de uitgangspunten van het gezinsgericht werken concreet zijn uitgewerkt in een interventie. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de uitgangspunten en werkwijze van het “SARAH family-based rehabilitation’’ (Braga & Da Paz Jr, 2006) en van de ervaringen in de gezinsgerichte zorg die in Nederland zijn opgedaan. Hierbij zal het focus liggen op de cognitieve- en gedragsmatige veranderingen na hersenletsel.

Samenvatting van de aanvraag

Gezinsgerichte zorg staat binnen de kinderrevalidatie hoog op de agenda. Uitgangspunt hierbij is dat de ouders hun kind het beste kennen, elk kind en elk gezin uniek is en dat de optimale ontwikkeling van het kind zal plaatsvinden binnen de leefomgeving van het kind (King, Teplicky, King, Rosenbaum, 2004). Er zijn evidente aanwijzingen dat de lange termijn uitkomst na hersenletsel gerelateerd is aan de wijze waarop gezinnen in staat zijn om zich aan te passen aan de ontwikkelingsbehoeften van het kind met niet-aangeboren hersenletsel en veranderde gezins-en opvoedingssituatie (Taylor, Yeates, Wade, et al, 2001; Taylor, Yeates, Wade, et al, 1999). De bouwstenen van gezinsgericht werken zijn in Nederland nog onvoldoende expliciet uitgewerkt, een Nederlandstalig interventieprogramma ontbreekt in de revalidatie. In dit project wordt een implementatieprotocol ontwikkeld en ingezet, waarin de uitgangspunten van het gezinsgericht werken concreet zijn uitgewerkt in een interventie. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de uitgangspunten en werkwijze van het “SARAH family-based rehabilitation’’ (Braga & Da Paz Jr, 2006) en van de ervaringen in de gezinsgerichte zorg die in Nederland zijn opgedaan. Hierbij zal het focus liggen op de cognitieve- en gedragsmatige veranderingen na hersenletsel.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
335020020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A.J. de Kloet
Verantwoordelijke organisatie:
Sophia Revalidatie