Mobiele menu

Gezond in Beweging Venray

In de gemeente Venray stijgt het aandeel 65+ers van 20% in 2012 naar 26% in 2020, daarmee ook het aantal senioren met verhoogd gezondheidsrisico.Zij hebben moeite met de zelfregie van burgers die de overheid vraagt. Vanwege onvoldoende bewustzijn en vermogen tot zelfstandige gedragsverandering, maar ook door onvoldoende samenwerking tussen professionals. In Gezond in Beweging werken zorg, sport, gemeente en de GGD samen.Venrayse 55-plussers worden door persoonlijke begeleiding, samenwerking tussen professionals en afgestemd beweegaanbod begeleid naar gezond gedrag. Plezier in bewegen en structurele deelname aan het sportaanbod staat voorop. Het programma bestaat uit drie delen: bewustwording, begeleide overgang tot actie en gedragsverandering en zelfstandig gedragsverandering. Er wordt gestart met een pilotproject met Medisch Centrum Antoniusveld en gymnastiekvereniging St. Christoffel, daarna wordt uitgebreid naar een bredere keten met overige eerstelijnszorg, welzijn en beweegaanbod.

Verslagen


Eindverslag

Doelstelling is het realiseren van gezondheidswinst bij 55-plussers dit vertaald in
1) bewustwording van eigen leefstijl, 2) toepassen van begeleide gedragsverandering en 3) zelfstandig de nieuwe gedragsverandering volhouden. Om dit te realiseren is samenwerkingsverband gestart met een diëtiste, leefstijlcoach, fysiotherapeut, gemeente en sportaanbieder. Door de goede en intensieve samenwerking zijn de deelnemers zijn zich veel meer bewust van hun leefstijl en de fysieke gevolgen hiervan, dit zowel de positieve gevolgen (meer bewegen en beter eten helpt echt voor mijn gezondheid) als de negatieve gevolgen (mijn huidige leefstijl leidt tot hoge bloeddruk, cholesterol etc. dus op termijn meer kans op ziek worden). Als mensen hierop gewezen worden en organiseren van voldoende (afwisselend) aanbod van bewegen, zorgt voor een “omslag” in het leefpatroon. Uiteindelijk is 75% van de deelnemers structureel gaan bewegen/sporten. Door dit project zijn er ook tal van andere initiatieven ontstaan bij diverse sportaanbieders en gemeente om mensen aan het bewegen te krijgen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524002042
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Theelen
Verantwoordelijke organisatie:
Gymnastiekvereniging St Christoffel