Mobiele menu

Gezond in Drenthe- GLI implementatie

Projectomschrijving

GLI: COOL, Beweegkuur, SSIB en Slimmer

In Drenthe is er nog steeds sprake van een stijgende trend van overgewicht en hebben we een uitdaging aan te gaan. Dit vraagt om een integrale benadering. De GLI implementatie (COOL, Beweegkuur, SSIB en Slimmer), als onderdeel van verzekerde zorg, gaat hierin een belangrijke rol vervullen. We verbinden zorg met sociaal domein, bestuurlijk met uitvoerend en dat in een leer-ontwikkeltraject. Van aanbod naar integraal en samen, missie gedreven.

Doel

De focus ligt op de juiste zorg en persoonlijke ondersteuning bij overgewicht, die aansluit bij achterliggende en in standhoudende factoren. Door de integrale benadering kunnen we ons richten op duurzame gezondheidswinst voor onze inwoners en kan de zorg bijdragen aan de reductie van overgewicht.

Samenwerking

Dit is een project opgezet door Stichting Zorg1punt5 (Gezond in Drenthe) in samenwerking met VDG, Zorgbelang Drenthe, HZD, GGD Drenthe, DDV, Paramedics, GLI Drenthe, Fysiogroep Drenthe en Zilveren Kruis.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Hoewel het lijkt dat elders in het land de epidemie van overgewicht over zijn hoogtepunt heen is, kan dat voor Drenthe vooralsnog niet geconcludeerd worden. In Drenthe is er nog steeds sprake van een stijgende trend en valt het op dat er een verschuiving gaande is van matig overgewicht naar ernstig overgewicht (obesitas). Verder valt het op dat Drenthe een relatief vergrijsde bevolking heeft met een gemiddeld sociaaleconomische status die lager is dan gemiddeld voor Nederland, daardoor is er een brede aanpak van de problematiek vereist. In Drenthe hebben we dus een uitdaging aan te gaan. Het is algemeen bekend dat de aanpak van overgewicht het meest succesvol is als deze integraal wordt georganiseerd. Wij willen de GLI dan ook implementeren als onderdeel van deze integrale aanpak. Deze aanpak vereist aandacht op alle bestuurlijke niveaus en vereist dat alle betrokkenen samenwerken aan gezamenlijke missie. De GLI interventie, als onderdeel van verzekerde zorg, kan in deze brede aanpak een belangrijke bijdrage leveren. In Drenthe is het samenwerkingsverband opgezet om betere zorg en begeleiding te geven aan volwassenen met overgewicht middels inzet van de GLI. Als onderdeel van de integrale aanpak is een structurele samenwerking nodig tussen GLI aanbieders (fysiotherapeuten, diëtisten en leefstijlcoaches , overige zorgprofessionals (huisartsen, POH’s en medisch specialisten), sociaal domein (welzijnswerkers, buurtsportcoaches, buurt of wijkteams), zorgverzekeraars en gemeenten (beleidsambtenaren). We willen ook nadrukkelijk de doelgroep meer gaan betrekken op basis van hun behoeften en wensen. Het betrekken van de doelgroep leidt tot meer op maat ondersteuning en duurzamere resultaten. De uitdaging in Drenthe is om het percentage overgewicht te reduceren en daardoor meer gezondheidswinst te behalen voor onze inwoners. Verwacht wordt dat binnen één jaar de GLI regionaal en lokaal in Drenthe dekkend is geïmplementeerd, dat er verbindingen zijn gemaakt tussen de domeinen, dat het inrichtingsproces vorm heeft gekregen en dat er een doorontwikkeld implementatieplan ligt. Het samenwerkingsverband heeft afspraken over de verdere samenwerking op langere termijn, financiering en integrale aanpak van overgewicht. Tevens ligt er een plan over hoe de doelgroep nauw betrokken kan worden bij het uitvoeren van de GLI. Aan het einde van dit project kunnen we dan in een vervolgproces verder uitvoer geven aan de mogelijke deelplannen en acties.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100052110002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. Prikken
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Zorg1punt5