Mobiele menu

Gezond Gezind. Een integraal programma ter bevordering van duurzaam gezond gewicht bij jongeren van 0-24 jaar in de krachtwijken

Gezond Gezind is een integraal programma dat overgewicht bij jongeren van 0 tot 24 jaar wil terugdringen in de Haagse krachtwijken. Wereldwijd en ook in Nederland komt overgewicht vaak voor, zowel bij volwassenen als bij kinderen.

Den Haag geeft in haar lokaal gezondheidsbeleid sinds 2002 prioriteit aan de aanpak van overgewicht bij de jeugd. Kinderen met overgewicht lopen als ze ouder worden meer risico op diabetes, hart- en vaatziekten, gewrichtsklachten en verschillende vormen van kanker. Zo is Den Haag onder andere ook begonnen met het actieprogramma Gezond Gewicht. Dit programma richt zich met name op preventie en vroegsignalering van overgewicht en de begeleiding van kinderen.

De aanpak van Gezond Gezind kenmerkt zich onder andere door een geïntegreerde en wijkgerichte aanpak. Dat betekent dat verschillende partijen uit de buurt en omgeving zoals ziekenhuizen, buurtscholen, familie en vrienden bij de aanpak worden betrokken. Het streven is dat de wijkbewoners zoveel mogelijk zelf initiatieven ontplooien.

Producten

Titel: Overgewicht bij Turkse kinderen van 0 tot 4 jaar
Titel: Geïntegreerd onderzoeksverslag van 1 jaar Bouwlust/Vrederust
Titel: Lekker in je vel? Ik dacht het wel!
Titel: Evaluatie Golden Summer activiteiten
Titel: Focusgesprekken volwassenen
Titel: Lekker Gezond Op Straat
Titel: Ouderbetrokkenheid in het kader van Rupsenvoer
Titel: Communityanalyse Oranjeplein Ondernemersonderzoek
Titel: Social marketingplan voor JOGG Den Haag
Titel: Themaplan water- en bewegen Bouwlust/Vrederust
Titel: Wijkplan Bouwlust/Vrederust
Titel: Themaplan fruit Bouwlust/Vrederust

Verslagen


Eindverslag

De Gemeente Den Haag heeft sinds 2002 de aanpak van overwicht bij de jeugd als prioriteit opgenomen in haar lokale gezondheidsbeleid. In juni 2010 is Den Haag aangesloten bij JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) en wordt er gewerkt volgens de Franse Epode (Ensemble Prevenons d’Obesite Des Enfants) aanpak onder de noemer HAGG (Haagse Aanpak Gezond Gewicht).

Uit onderzoek blijkt dat overgewicht sterker is gestegen in wijken met de hoogste achterstandscore en dat het betrekken van het gezin/familie belangrijk is bij het stimuleren van gezond gewicht. Dankzij de subsidie van ZonMw is in twee Krachtwijken geëxperimenteerd met een integrale lokale aanpak van overgewicht. In beide gebieden is onder coördinatie van de GGD, een organisatiestructuur ontwikkelt met lokale samenwerkingspartners zoals welzijn, sport, scholen en CJG. Via de verschillende settings thuis, school en buurt wordt de weg naar het gezin gezocht. In Den Haag sluit de kleinschalige aanpak van overgewicht in de wijk aan bij de grootschalige Krachtwijkenaanpak. Door een wisselwerking tussen een aanpak op maat dicht bij de burgers en voorwaardenscheppende zaken beschreven in de Krachtwijkenaanpak, zoals de aanleg van fietspaden, krijgt de aanpak van overgewicht naar gezond gewicht meer kans.

De Haagse aanpak is nog niet afgerond. Er wordt nog steeds geïnvesteerd in de opgebouwde organisatiestructuur en lopende wijkactiviteiten. Enkele activiteiten zijn opleiden van HAGG ambassadeurs (vrouwen worden opgeleid om hun eigen netwerk voor te lichten over gezonde voeding en bewegen), inzetten fruit- en watercampagne (scholen creëren een vast fruit en watermoment) en organiseren van Gezondheidstribunaal (theatervorm voor bewustwording van gedrag). Naast genoemde activiteiten is er kennis opgedaan over sociale marketing en zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt met private partijen o.a. Albert Hein, ADODen Haag, Azivo en Dunea. De Haagse aanpak lijkt veelbelovend, maar het bevorderen van gezond gewicht vergt een lange adem en enorme inzet van alle partijen. Als het aan de huidige wethouder volksgezondheid “Rabin Baldewsingh” ligt blijven we in Den Haag nog lang met elkaar de schouders onder HAGG zetten.

Als overgewicht alleen een individueel probleem was, dan was overgewicht nooit tot een dergelijk maatschappelijk probleem uitgegroeid. Het is een groot probleem en een ingewikkeld proces om het aan te pakken. De Gemeente Den Haag heeft sinds 2002 de aanpak van overwicht bij de jeugd als prioriteit opgenomen in haar lokale gezondheidsbeleid. Sinds juni 2010 volgt Den Haag onder de noemer JOGG (jongeren op gezond gewicht) de Franse Epode (Ensemble Prevenons d’Obesite Des Enfants) aanpak. De werkwijze is lokaal gericht en integraal. Uit onderzoek blijkt dat overgewicht sterker is gestegen in wijken met de hoogste achterstandscore en dat het betrekken van het gezin/familie belangrijk is bij het stimuleren van gezond gewicht. Dankzij Zonmw kan in Den Haag in twee krachtwijken geexperimenteerd worden met een integrale aanpak van overgewicht. In beide gebieden coördineert de GGD en is een organisatiestructuur ontwikkeld met lokale samenwerkingspartners o.a. welzijn, sport, scholen en CJG. Er is een communityanalyse gedaan onder instellingen en wijkbewoners. De wensen en behoeften van de burgers staan centraal. In de zomer zijn activiteiten zoals een waterfestival, toernooien en een picknick uitgeprobeerd. De intentie is, dat de in twee wijken uitgevoerde experimenten zoveel resultaat opleveren, dat ze tot navolging inspireren. Over een jaar kan de balans opgemaakt worden en de vraag beantwoord of het een succesverhaal is.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
201000003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. C.M.J. Kraetzer
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Den Haag