Mobiele menu

Gezond Oud Thuis in Eindhoven

GOudT staat voor een aanpak, die gericht is op nabijheid, samenwerking en ondersteuning op welzijn, wonen en zorg van de oudere inwoner in de eigen leef- en woonomgeving. Nabijheid, maar tegelijkertijd stimuleren dan wel aanmoedigen en ondersteunen van de eigen regie en verantwoordelijkheden, die bij het ouder worden horen.

We willen de samenwerking in het netwerk GOudT binnen de wijk Gestel versterken en een samenhangend aanbod creëren tussen de organisaties op het gebied van welzijn, wonen en zorg, die in de wijk actief zijn. 

Deze versterking willen we in de wijk concreet en actief zichtbaar laten zijn, door 4 tot 5 laagdrempelig toegankelijke fysieke locaties in te richten, waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten, bewoners van de wijk informatie kunnen ophalen over het ouder worden in de wijk en ondersteuning kunnen ontvangen over het zelfstandig thuis wonen. We willen daarmee ook het netwerk van de oudere en mantelzorgers versterken. Het geheel wordt daarmee meer dan de som der delen, 1 + 1 = 11.

De netwerkleider Hubert Cornelis heeft ervaring in het opzetten van een goed lopend Ontmoet en Groet Huys. We gaan de filosofie van Ontmoet en Groet gebruiken op de andere te vormen ontmoetingsplekken. Die kunnen divers van locatie en vorm zijn, van een wijkhuis tot aan een huiskamer.

Het netwerk bestaat nu uit 23 organisaties op het gebeid van welzijn, wonen en zorg:
WIJ Eindhoven, Gemeente Eindhoven, Lumens, GGZe, Senioren Overleg Gestel, Archipelzorggroep, ZuidZorg, Actief zorg, Clematis, Buurtzorg, Woonbedrijf, Wooninc., Rode kruis, Mantelzorgverlicht, OVO, Zonnebloem, KBO-afdeling Gestel, Eindhoven in Contact, Summa in de buurt, TU/e afdeling Industrial design, Burenhulp Ooievaarsnest, Ontmoet & Groet en een klankbordgroep van ouderen.

Met GOudT willen we een lerend netwerk zijn, bestaande uit inwoners, informele- en formele organisaties en daarmee een visie- werk- en ontwikkelplan maken, dat uitgaat van samen komen, samen zijn, samen blijven, door samen te werken en samen te doen vanuit 0de, 1ste en 2de lijnsorganisaties, om zo senioren langer thuis te laten wonen.

We besteden aandacht aan ouderen met een niet-westerse migratie achtergrond. We gaan het netwerk hiervoor gebruiken, zoals de gemeente, Huisartsenpraktijk Clematis met de huisarts en de POH. De betreffende huisarts heeft een grote groep patiënten met een niet westerse achtergrond en doet daar heel veel voor. Vanuit de huisartsenpraktijk is hij is gewend met hen te communiceren en vanuit zijn werk als straatdokter.

Het project GOudT heeft een klankbordgroep bestaande uit ouderen, zij zullen participeren in dit project. De diversiteit van de ouderen varieert, van zelfstandig wonende ouderen tot meer kwetsbare ouderen in de leeftijdsgroep van 60 to 94 jaar. Het zijn bewoners met verschillende opleidingsachtergronden, arbeidsproces ervaringen, huur- of koopwoning, alleenstaand, verweduwd of getrouwd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
06390052110006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.E. van Maar MBA
Verantwoordelijke organisatie:
Archipel Zorggroep