Mobiele menu

Gezonde dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking in coronatijden (en daarna)

Projectomschrijving

De COVID-19(corona)pandemie heeft grote gevolgen voor mensen met een verstandelijke beperking (VB). Dit geeft hen angst voor infectie en stress doordat hun vaste dagritme is verstoord door beperkingen in hun dagbesteding als gevolg van de coronamaatregelen. Hierdoor kunnen psychische en gedragsproblemen ontstaan.

In dit project wordt een dagbestedingsaanbod voor mensen met een VB ontwikkeld met een vaste structuur gericht op gezondheid en welzijn. Het bestaat uit educatieve-, bewegings-, belevings- en culturele activiteiten, individueel of in groepen, die flexibel kunnen worden ingezet naar gelang de coronamaatregelen.

Het effect van de dagbesteding op de kwaliteit van leven en de tevredenheid hierover wordt gemeten met vragenlijsten. Het aantal besmettingen met het virus en de toepassing van coronamaatregelen wordt gemonitord.

Het project wordt uitgevoerd door de Academische Werkplaats Verstandelijke Beperking en Geestelijke Gezondheid in samenwerking met lokale gemeenten. 

Verslagen


Eindverslag

Door de COVID-19 pandemie en coronamaatregelen is de dag- en week structuur van veel mensen met een verstandelijke beperking verstoord, doordat dagbesteding individueel of in kleine groepen moest plaats vinden en – locaties moesten sluiten. Dit verhoogt bij hen de kans op stress en psychische- en gedragsproblemen. In dit project is een catalogus met een dagbestedingsaanbod ontwikkeld dat gebruikt kan worden binnen en buiten geldende coronamaatregelen. De activiteiten zijn methodisch omschreven en onderverdeeld in 5 categorieën: Sport & beweging, Beleving, Cultuur & hobby, Arbeidsmatige activiteiten en Educatie. Hierbij is een Excelbestand aangemaakt dat als selectiehulp gebruikt kan worden bij het zoeken naar een activiteit binnen een bepaalde categorie, voor een bepaald niveau van verstandelijke beperking, en voor de locatie binnen of buiten. De catalogus is bestemd voor begeleiders (i.o.) en verzorgers. Het is een groeidocument, waarbij gebruikers worden uitgenodigd activiteiten toe te voegen. De catalogus is vrij toegankelijk via: https://www.vbgg.nl/nieuws/gezonde-dagbesteding-in-coronatijden-en-daar…

Samenvatting van de aanvraag

De COVID-19(corona)pandemie heeft grote gevolgen voor mensen met een verstandelijke beperking (VB). Dit geeft hen angst voor infectie en stress doordat hun vaste dagritme is verstoord door beperkingen in hun dagbesteding als gevolg van de coronamaatregelen. Hierdoor kunnen psychische en gedragsproblemen ontstaan.

In dit project wordt een dagbestedingsaanbod voor mensen met een VB ontwikkeld met een vaste structuur gericht op gezondheid en welzijn. Het bestaat uit educatieve-, bewegings-, belevings- en culturele activiteiten, individueel of in groepen, die flexibel kunnen worden ingezet naar gelang de coronamaatregelen.

Het effect van de dagbesteding op de kwaliteit van leven en de tevredenheid hierover wordt gemeten met vragenlijsten. Het aantal besmettingen met het virus en de toepassing van coronamaatregelen wordt gemonitord.

Het project wordt uitgevoerd door de Academische Werkplaats Verstandelijke Beperking en Geestelijke Gezondheid in samenwerking met lokale gemeenten. 

Kenmerken

Projectnummer:
10430042010036
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. P.J. Hoekstra
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen